+905321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
 • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
 • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

İcra ve İflas Hukuku Makaleleri

İcra ve İflas Hukuku Makaleleri

 

 


 

Kategori 1: İcra Hukukunun Genel Kavramları ve Tanımları

 

 • İcra Hukuku Nedir?

  • İcra hukukunun tanımı, kapsamı ve işleyişi.

 

 • Çek, Senet, Poliçe Nedir?

  • Çek, senet ve poliçenin tanımları ve farkları.

 

 • Çek Nedir? Nasıl tahsil edilir?

  • Çekin tanımı ve tahsil edilme yöntemleri.

 

 • Senet Nedir? Nasıl tahsil edilir?

  • Senedin tanımı ve tahsil edilme yöntemleri.

 

 • İhtiyati Haciz Nedir?

  • İhtiyati hacizin tanımı ve uygulanma koşulları.

 

 • İcra hukukunda taşınır teslimi

  • Taşınır malların icra yoluyla teslimi süreçleri.

 

 • Bir işin yapılmasına veya Yapılmamasına İlişkin ilamların icrası

  • İşlerin yapılmasına veya yapılmamasına ilişkin mahkeme kararlarının icrası.

 

 • İcra hukukunda görev ve yetki kuralları

  • İcra hukukunda görevli ve yetkili mahkemeler ve kurallar.

 

 • Menfi Tespit ve İstirdat Davası Nedir?

  • Menfi tespit ve istirdat davasının tanımı ve süreçleri.

 

 • İtirazın İptali Davası Nedir? İcra İnkar Tazminatı Nedir?

  • İtirazın iptali davası ve icra inkar tazminatının tanımı ve süreçleri.

 

 • İcra Hukukunda İtiraz Süreleri?

  • İcra hukukunda itiraz süreleri ve işlemleri.

 

 

Kategori 2: İcra Hukuku Uygulamaları ve Süreçleri

 

 • Fatura Alacağı

  • Fatura alacaklarının icra yoluyla tahsili süreçleri.

 

 • Karşılıksız çek nasıl tahsil edilir?

  • Karşılıksız çeklerin tahsil edilme yöntemleri.

 

 • İcra takibinin dosyasının iptali

  • İcra takip dosyasının iptali süreçleri ve nedenleri.

 

 • Ostim avukat Meltem Kartalhan

  • Avukat Meltem Kartalhan'ın Ostim bölgesindeki icra hukuku çalışmaları.

 

 • Zamanaşımının kesilmesinin borçlulara etkisi

  • Zamanaşımının kesilmesinin borçlular üzerindeki etkileri.

 

 • Kiralanan Taşınmazın İcra Yolu ile Tahliyesi

  • Kiralanan taşınmazların icra yoluyla tahliye süreçleri.

 

 • İcra Hukukunda Süreler

  • İcra hukukunda yer alan süreler ve bu sürelerin önemi.

 

 • Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip Nedir?

  • Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan icra takiplerinin tanımı ve süreçleri.

 

 • İcra İş ve İşlemlerinde Tebligat

  • İcra iş ve işlemlerinde tebligat yöntemleri ve önemi.

 

 • Haciz ve Türleri

  • Haczin tanımı, türleri ve uygulama süreçleri.