+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

ZİNA (ALDATMA) SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

ZİNA (ALDATMA) SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

Zina (aldatma) sebebiyle boşanma nedeni, Türk Medeni Kanunu’nda sayılan özel boşanma sebeplerinden birisidir (TMK md. 161). Bunun yanında Kanun’da genel boşanma sebebi olarak evlilik birliğinin temelden sarsılması ve diğer özel boşanma sebepleri de sayılmıştır. Bu çalışmada boşanmanın özel sebeplerinden olan zina (aldatma) sebebini inceleyeceğiz.

Aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası; eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken diğer eşi aldatması sebebiyle Medeni Kanun md.161’e göre aile mahkemesinde açılan ve özel yargılama usullerine tabi bir dava türüdür.

Zina, evli bir kişinin eşi dışında bir kimseyle cinsel ilişkiye girmesidir. Eşlerin başkasıyla öpüşmesi, sarılması veya dokunması vb. haller Türk Medeni Kanunu’na göre zina olarak kabul edilmez. Bu gibi davranışlarda haysiyetsiz yaşam sürme (TMK md. 163) gerekçesiyle boşanma davası açılabilir. Fakat eşin başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girip girmediği bazı karinelerden (varsayımlardan) yararlanılarak anlaşılır. Söz gelimi, aynı otel odasında karşı cinsle konaklama veya orta konutta karşı cinsle gecelemek zinanın varlığına karine teşkil eder. Mahkeme tarafından zinanın varlığını gösteren karineler tespit edildiği takdirde zina nedeniyle boşanma kararı verilmelidir.

Eşlerden biri aldatırsa, diğer eşin aldatmayı (zinayı) öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde boşanma davası açması gerekir (TMK md.161/2). Boşanma sebebi daha geç öğrenilse bile, zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası açma süresi, aldatma fiilinin işlenmesinden itibaren herhalde 5 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Örneğin, 01.04.2013 tarihinde bir eş aldatılmasına rağmen, aldatma fiilini 30.03.2018 tarihinde 5 yıllık dava açma süresi (zamanaşımı süresi) dolmadan öğrenmişse diğer eşe zina nedeniyle boşanma davası açabilir. Zira henüz 5 yıllık hak düşürücü süre dolmamıştır.

Ancak ifade etmek gerekir ki 5 yıllık zamanaşımı süresinin geçmesinden sonra zina sebebiyle boşanma davası açılamasa da genel boşanma sebebine dayanılarak boşanma davası açılması mümkündür. Zira genel boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır. Zinanın evlilik birliğini temelden sarsacağı Türk hukukunda kabul edilmektedir.

Zinayı affetme; eşin dava açma hakkını ortadan kaldırır (TMK md.161/3). Affetme, sözlü veya yazılı olabileceği gibi eşler arasında sergilenen davranışlarla da anlaşılabilir. Örneğin; eşi kendisini aldatmasına rağmen, “ne yaptıysan yaptın, lütfen evine dön” şeklinde mesaj üzerine eve dönen eş affedilmiş sayılır. Aynı şekilde eşi kendisini aldattıktan sonra hediye alarak eve döndüğüne hediyenin kabul edilmesi de affetme anlamına gelebilecektir. Her somut olayın özelliğine göre mahkeme affetme olgusunun var olup olmadığını takdir edecektir.

Zina nedeniyle boşanma davası açılırken, diğer boşanma sebeplerine de dayanarak dava açılabilir. Bir diğer ifadeyle eş, hem zina nedeniyle hem de evlilik birliğinin temelden sarsılması nedenine dayanarak dava açabilecektir. Böyle bir durumda mahkeme, zina olgusuna dayanılarak açılan boşanma davasını reddetse bile evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle tarafların kusurunu değerlendirerek boşanma kararı verebilecektir.  

Taraflar aldatma olayını her somut vakanın özelliklerine göre çeşitli delil araçlarıyla ispatlayabilir. Aldatmanın ispatı için her türlü delilden faydalanılabilir. Bu delil araçları şu şekildedir:

-Tanık beyanları,

-Telefon görüşme kayıtları veya içerikleri, mesajlar, whatssap içerikleri vb.

-Aldatma olgusunu ispatlamak amacıyla bir kereye mahsus yapılmış ses kaydı,

-Sosyal medya içerikleri (instagram, facebook, twitter vb.),

-Uçak veya otel kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri,

-Fotoğraflar, video kayıtları vb. her türlü delil,

-Başka bir nedenle savcılık tarafından başlatılan soruşturmaa dosyasında yer alan evraklarda zina olgusuna dair ifadeler,

-Banka kayıtları, kredi kartı ekstresi vb.

Yargıtay uygulamasına göre zina (aldatma) olgusunun ispatı açısından bazı ilkeler kabul edilmiştir. Buna göre;

Kadın veya erkeğin yalnızken ortak konuta karşı cinsten birini alması zinanın varlığına delalet eder. Bu halde, zina ispatlanmış kabul edilir. Eşlerden birinin karşı cinsten biriyle düzenli bir şekilde gece-gündüz telefonda görüşmesi zinanın varlığına işaret eder. Eşlerden biri evlilik dışı ilişkiye girdiği başka bir kişiden çocuk sahibi olduğu takdirde zina (aldatma) olgusu ispatlanmış olur.

Mahkeme, aldatma nedeniyle boşanma davasında her türlü delili serbestçe takdir eder. Aile mahkemesi, kesin delillerle bağlı değildir. Tüm deliller toplandıktan sonra zina fiilinin gerçekleşip gerçeklemediğine mahkemece karar verilir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.