+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Yenimahalle Ceza Avukatı

Yenimahalle Ceza Avukatı Makalesi

İşkence Suçu

İşkence suçu T.C.K’nın vücut dokunulmazlığına karşı suçlar bölümünde, 94 ve 95. maddelerinde düzenlenmiştir. Yenimahalle ceza avukatı makalemizde işkence suçunun detayları anlatılacaktır.

İşkence suçu T.C.K’nın 94. Maddesinde tanımlanmıştır. Bir kişiye insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştirme şeklindedir. Maddede dikkat çeken husus, bu suçun failinin kamu görevlisi olmasıdır. Devlet Memurları Kanunu kapsamında kamu görevlisi olanlar bu suçun faili olmaktadır. Devlet memuru tanımı yenimahalle ceza avukatı makalemiz içeriğindeki kanun maddesinde bu şekilde belitilmiştir.

yenimahalle ceza avukatı

Maddedeki tanım incelendiğinde, kamu görevlisinin fiilleri sonucunda, mağdur insan onuruyla bağdaşmayan bir davranışa maruz kalıp, bedensel veya ruhsal yönden acı çekmektedir. Örneğin, çıplak aramaya maruz kalan mağdur ruhsal yönden acı çekmektedir. Gözaltında olan şüphelinin, sevmediği müziği saatlerce dinlettirilmesi de işkence kapsamına girebilmektedir. Yine kamu görevlisinin eylemi sonucunda mağdurun algılama ve irade yeteneği olumsuz etkilenmekte, mağdur kamu görevlisi tarafından aşağılanmaktadır.

İşkence suçunun, çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı, avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla işlenmesi ve cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde failin cezasında artırım yapılmaktadır.

yenimahalle ceza avukatı

İşkence suçunun işlenmesine yardım edenler, iştirak edenler de kamu görevlisi gibi cezalandırılmaktadır. T.C.K.’nın 95. Maddesi uyarınca işkence suçunun işlenmesi sonucunda mağdurun vücudunda meydana gelen tahribatın ağırlığı sebebiyle failin alacağı ceza daha fazla olmaktadır. İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

İşkence suçu soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi bir suç değildir. Bu suçun diğer suçlardan farkı, bu suçta dava zamanaşımı yoktur. Aradan ne kadar süre geçerse geçsin bu suç soruşturulabilmektedir. İlgili suç hakkında şikayet yenimahalle ceza avukatı tarafından yerine getirilmektedir.

yenimahalle ceza avukatı

Görüldüğü üzere kanun koyucu işkence suçunu çok ağır yaptırımlara bağlamıştır. Ancak delil tespitinin zorluğu açısından işkence suçunun soruşturulması ve kovuşturulması zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu suçun en çok işlendiği yerler karakollar ve cezaevleri olduğu iddia edilmektedir. Bu nedenle kamu görevlilerinden başka çalışanı olmayan bu kurumlarda işlendiği iddia edilen bu suçun ispatlanması nerdeyse imkansız hale gelmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgiye yenimahalle ceza avukatı ofisimize ulaşarak edinebilirsiniz

Yenimahalle Ceza Avukatı İletişim: 0532 136 67 54