+905321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
 • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
 • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Arama Kararı (CMK 119)

Arama Kararı (CMK 119)

 

 


 

Arama kararı ve işlemi Türk Ceza yargılamasında en çok dikkat edilmesi gereken hususların başında gelmektedir. Arama kararı olmaksızın elde edilen delillerin, delil değerinin ortadan kalkması sebebiyle, soruşturma aşamasında bu hususa çok dikkat etmek gerekmektedir. Arama kararı CMK’nın 119. Maddesi ve devamında düzenlenmiştir.

 

 

 

ankara ceza avukatı

 

 

 

Uygulamada çoğu zaman önleme aramasına dayanılarak arama yapılmakta ancak Yargıtay’ın yerleşik içtihatları da nazara alındığında önleme aramasına dayanılarak elde edilen deliller geçersiz sayılmaktadır. Bu nedenle usulüne uygun arama kararı olmadan kişilerin üzerinde, aracında ve evinde arama yapılmamalıdır. CMK’nın 119. Maddesi uyarınca usulüne uygun arama yapılabilmesi için gerekli şartlar şunlardır:

 

 

 • Hakim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri arama yapabilirler. Ancak, konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama, hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılabilir. Kolluk amirinin yazılı emri ile yapılan arama sonuçları Cumhuriyet Başsavcılığına derhal bildirilir.

 

 

 

ankara ceza avukatı

 

 

 

Yasadan da anlaşılacağı üzere arama yapılabilmesi kural olarak hakimin iznine tabidir. Sadece gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısının izni, Cumhuriyet Savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı izniyle arama yapılabilmektedir. Gecikmesinde sakınca bulunan hal her olayın özelliğine göre farklılık arzetmektedir. Şüphelinin delilleri ortadan kaldırma durumu varsa burada gecikmesinde sakınca bulunan halden bahsedebiliriz.

 • Arama kararı veya emrinde;  
 • Aramanın nedenini oluşturan fiil,
 • Aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut veya diğer yerin adresi ya da eşya,
 • Karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi, açıkça gösterilmelidir.

 

 

 

ankara ceza avukatı

 

 

 

Arama tutanağına işlemi yapanların açık kimlikleri yazılır. Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur. Askeri mahallerde yapılacak arama, Cumhuriyet savcısının nezaretinde askeri makamların katılımıyla adlî kolluk görevlileri tarafından yerine getirilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle de askeri makamların katılımıyla adli kolluk görevlileri tarafından arama yapılabilir.

 

 

 

Arama kararı sonuçları itibariyle önem arzettiğinden mutlaka yasada belirtiliği şekilde usulüne uygun arama kararı alınmalıdır. Usulüne uygun arama kararı alınmadan arama yapılıp elde edilen delil hukuka aykırı olduğundan, suç işlendiği sabit olsa bile, yasak delil nedeniyle kişiye ceza verilememektedir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.