+905321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
 • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
 • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

 

 


 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, yapılan yargılama sonucunda bazı şartların oluşması halinde kişiler hakkında verilecek hükmün sonuç doğurmayacak şekilde ertelenmesidir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması CMK’nın 231. Maddesinde düzenlenmiştir. CMK 231. Maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması şartları şunlardır:

 

 

 • Sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda verilen ceza 2 yıl veya 2 yılın altında hapis veya adli para cezası olmalıdır.

 

 • Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması gerekir.

 

 • Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılmalıdır.

 

 • Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın tamamen giderilmesi gerekir.

 

 • Sanığın kendi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmesi gerekmektedir.

 

 

ankara ceza avukatı

 

 

Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez. Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak;  Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine, bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,  belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine, karar verilebilir.

 

 

ankara ceza avukatı

 

 

Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur. Sanık hakkında mağdura veya kamuya verdiği zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir. Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.

 

 

ankara ceza avukatı

 

 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir. İtiraz mercii kararda gösterilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kanun koyucu tarafından sanığa verilmiş bir şanstır. Sanık  beş yıllık denetim süresi içinde herhangi bir suç işlememiş olursa, hiç suç işlememiş gibi kabul edilir. Bu nedenledir ki sanığın beş yıllık denetim süresi içinde en basit suçtan bile uzak durması gerekmektedir.

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.