+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

İflas

İflas

 

 


 

 

İflas, İcra İflas Kanunu’nda düzenlenen, iflasa tabi kişilerin ticari hayatlarının sona erdiği anlamana gelen bir durumdur. İflas, kendiliğinden ortaya çıkmayıp, belirli prosedürlerin tamamlanmasından sonra Ticaret Mahkemesi tarafından alınan bir kararla sonuçlanmaktadır.

 

 

 

Ankara Avukat Meltem KARTALHAN

 

 

İflas genel manada, borçlunun aktifinin muaccel olan borçlarını karşılayamaması durumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ekonomik krizlerin olduğu dönemlerde ticari hayat zorlaştığından dolayı, tacirler ödeme güçlüğü çekmektedirler. Borçlarını ödemek için kaynak bulamayan ticaret erbabı iflas durumu ile karşı karşıya kalmaktadır.

 

 

Ankara Avukat Meltem KARTALHAN

 

 

İflas, kural olarak sadece tacirler hakkında uygulanmaktadır. Ticaret Kanunu’na göre bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kimseye tacir denilmektedir. Aynı şekilde ticaret şirketleri, ticari işletme işleten dernekler, kamu tüzel kişileri tarafından kurulan teşekkül ve müesseseler tacir sayılmaktadır ve iflasa tabidirler.

 

 

İflasa tabi bir kimsenin iflas ettirilebilmesi için takip edilmesi gereken yola iflas yolu denir. İcra İflas Kanunu uyarınca Genel İflas yolu, Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ve Doğrudan Doğruya iflas yolu durumları düzenlenmiştir.

 

 

Ankara Avukat Meltem KARTALHAN

 

 

Genel iflas yolu ile Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu birbirleriyle benzerlik göstermektedir. İkisinde de alacaklı öncelikle icra dairesine başvurarak borçlusuna karşı iflas takibi yapar ve bunun üzerine borçluya iflas ödeme emri gönderilir. Borçlunun borcunu ödememesi halinde, alacaklı Ticaret Mahkemesi’nde iflas davası açma hakkına sahiptir.

 

 

Ankara Avukat Meltem KARTALHAN

 

 

İflas yollarından bir diğeri de doğrudan doğruya iflas yoludur. Bu iflas yolunda icra dairesine başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Belirli şartların varlığı halinde Ticaret Mahkemesi’ne doğrudan doğruya iflas davası açılabilmektedir.

 

 

İflas yoluyla takipte, yetkili icra dairesi, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki icra dairesidir. Borçlunun muamele merkezi, borçlunun üçüncü kişilere karşı işlerini idare ettiği merkezdir. Aynı şekilde iflas davası için yetkili Ticaret Mahkemesi, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer Ticaret Mahkemesidir.

 

 

Ankara Avukat Meltem KARTALHAN

 

 

İflas kararının alınmasından sonraki işlemleri iflas dairesi yürütmektedir. Yetkili iflas idaresi, iflasa karar vermiş olan Ticaret Mahkemesi’nin yargı çevresindeki iflas dairesidir.

 

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.