+905321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
 • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
 • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Konkordato

Konkordato

Konkordato, bazı sebeplerden dolayı işleri yolunda gitmeyen borçluların, ekonomik ve mali durumlarını düzeltmek amacıyla, borçlulara belirli şartların varlığı halinde iflastan kurtulmak için tanınmış bir haktır.

Ankara Avukat Meltem KARTALHAN

Konkordato İcra İflas Kanunu’nda 3 farklı şekilde düzenlenmiştir. Adi Konkordato, İflas İçi Konkordato ve Mal varlığının Terki Suretiyle Konkordato olarak İcra iflas kanununda düzenlenmiştir.

Konkordato çeşitlerinden uygulamada en sık karşılaşılanı adi konkordatodur. Özellikle ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde, ödemelerde sıkıntı yaşayan firmalar, ödemeleri bir müddet geciktirmek amacıyla ve rahat bir nefes almak amacıyla konkordato yoluna başvurmaktadırlar.

Ankara Avukat Meltem KARTALHAN

Konkordato, borçlu ile alacaklılar arasında mahkeme kanalıyla yapılan bir nevi uzlaşmadan ibarettir. Adi konkordatoda, borçlu veya iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, icra mahkemesine, gerekçeli bir dilekçe ile başvurmaktadır. İcra Mahkemesi, konkordato şartları oluşmuşsa, borçluya en fazla 3 aylık konkordato mühleti verir ve konkordato komiseri atar.

Konkordato  mühleti verilebilmesi için;

 • Konkordatonun başarı ihtimali mevcut olmalıdır.
 • Proje alacaklıları zarara uğratmaktan uzak olmalıdır

Konkordato süresi içinde, borçluya karşı icra ve iflas takibi yapılamaz, evvelce yapılmış olan takipler durur. Bunun amacı bu süre içinde, konkordato kararının mahkeme tarafından tasdik edilmesini sağlamaktır.

Ankara Avukat Meltem KARTALHAN

Konkordato mühleti içinde, borçlu konkordato komiserinin denetimi altında işlemlerine devam edebilmektedir. Konkordato mühleti içinde borçlu, icra mahkemesinin izni dışında, mühlet kararından itibaren, rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen de olsa devredemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi halde yapılan işlemler hükümsüz olur.

Ankara Avukat Meltem KARTALHAN

Konkordato komiseri alacaklıları toplantıya çağırır, alacaklılar konkordato teklifini kabul ederlerse, konkordato Ticaret Mahkemesi tarafından tasdik edilir. Konkordatonun Ticaret Mahkemesi’nce bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir:

 • Telif edilen para, borçlunun kaynakları ile uyumlu olmaldıır.
 • Konkordatonun kaydedilmiş olan alacaklıların yarısı ve alacakların üçte ikisini aşan çoğunlukla kabul edilmiş olması gerekir.
 • Borçlunun teminat göstermiş olması gerekmektedir.
 • Borçlu, konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama giderleri ve ilam harçlarının, konkordatonun tasdiki kararından önce, mahkeme veznesine depo etmiş olması gerekmektedir.

Ankara Avukat Meltem KARTALHAN

Konkordato kararının tasdik edilmesi halinde, kural olarak bütün alacaklılar bu karardan etkilenmektedir. Konkordato kararı imtiyazsız tüm alacaklılar için sonuç doğurmaktadır ancak rehinli alacaklar, bir malın aynından doğan amme alacakları ve imtiyazlı alacaklar, konkordato kararından etkilenmemektedir.

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.