+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Kiralanan Taşınmazın İcra Yolu ile Tahliyesi

Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yolu ile Tahliyesi

 

 

 


 

Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi için icra hukukunda ilamsız icranın tanımınıma değinmek gerekmektedir. İlamsız icra; kural olarak konu para olan alacaklar için düzenlenmiş bir icra takibi türüdür. Ancak istisnai olarak, kiralanan taşınmazların ilamsız icra takibi ile tahliye edilebileceği kabul edilmiştir.

 

Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesini talep eden kişi kural olarak öncelikle kiracıya karşı sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açması gereklidir. Kiralayan kişi tahliye davasını kazanır ise , mahkemeden alacağı tahliye ilamı ile ilamlı icra takibi başlatarak taşınmazın tahliye edilmesini sağlayabilir.

 

 

Kiralanan Taşınmazın İcra Yolu İle Tahliyesi

 

 

Kanunda bazı sebeplerin varlığı halinde, kiralayanın tahliye davası açmadan, doğrudan icra dairesine başvurarak taşınmazın tahliyesini isteyebileceği düzenlenmiştir. Bu nedenler:


1-Kira bedelinin ödenmemesi


2-Kira süresinin bitmesidir.

 

Öncelikle belirtmek gereken husus; kiralayanın ilamsız icra takibi ile taşınmazın tahliyesini isteyebilmesi için yazılı kira sözleşmesine gerek yoktur. Kiracı ödeme emrine itiraz ederken açıkça kira akdinin bulunmadığına ilişkin açık ve kesin bir itiraz yapmaz ise kira sözleşmesini kabul etmiş sayılır. Yani yapılacak olan itirazda kira akdi açık ve net olarak inkar edilmezse ortada bir kira ilişkisinin var olduğu kabul edilecektir.

 

ostim avukat

 

Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesinde ki süreç, genel haciz yolu ile aynıdır. Kiralayan yukarıda belirtilen sebeplerden birine dayanarak kiracıya icra takibi başlatır. Takibin başlatılmasının ardından icra dairesi tarafından kiracıya ödeme emri gönderilir. Kiralayan, takip talebinde; ödenmemiş olan kiranın ödenmesini ve kiracının taşınmazı tahliye etmesini ister.

 

Kiracının ödeme emrine itiraz süresi; 6 aydan kısa süreli kiralarda 3 gün, 6 aydan uzun süreli kiralarda 7 gündür. Ödeme emrinde kiracının; 7 gün içinde itiraz edebileceği, 30 gün içerisinde ise (kira borcu ve fer'ilerini) ödeme yapması gerektiği aksi halde kira sözleşmesinin feshedileceği ve kiralananın tahliye edileceği ihtar edilir. İcra takibinde belirtilen 7 günlük itiraz süresi, İcra ve İflas Kanundan kaynaklanmakta iken 30 günlük ödeme süresi Borçlar Kanun'unun 315. Maddesinden kaynaklanmaktadır.

 

 

Kiralanan Taşınmazın İcra Yolu İle Tahliyesi

 

 

MADDE 315- Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.
Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.
Denilmiştir.

 

Kiracı ödeme emrine itiraz etmez ise ve süresi içerisinde ödeme yapmadığı durumda; kiralayan, ihtar müddetinin bitiminden 6 ay içerisinde icra mahkemesinden kiracının tahliyesine karar verilmesini isteyebilir. İcra mahkemesinin, kiracının ödeme emrine itiraz etmediğini ve süresi içerisinde ödeme yapmadığını tespit etmesi halinde tahliye kararı verecektir. Tahliye ilamı ile kiracı taşınmazdan icra yolu ile zorla çıkartılır. Ayrıca sebep olunan yargılama ve icra masrafları da yine kiracıdan tahsil edilir.

 

 

ostim avukat

 

 

Ödeme süresi içerisinde kira borcu ve ferilerini ödenmiş ise icra takibi son bulur ve kiracının tahliyesini talep edilemez.

 

Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi, kiracının taşınmazı boşaltmaması durumunda mal sahibinin başvurabileceği yasal bir süreçtir. Bu yöntem, hızlı ve etkili bir çözüm sunarak, uzun mahkeme süreçlerine gerek kalmadan mülkün tahliyesini sağlamayı amaçlar. Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi hakkında bilinmesi gerekenler:

 

Uygulama Koşulları: İlamsız icra yolu ile tahliye, genellikle kira sözleşmesinin bitiminde veya feshinde, kiracının mülkü boşaltmaması ve kira bedellerini ödememesi gibi durumlar için geçerlidir. Bu yöntem, kira sözleşmesinin şartlarına ve ilgili yasal düzenlemelere bağlı olarak uygulanır.

 

 

ankara icra avukatı

 

 

Hızlı İşlem: İlamsız icra yolu, diğer yasal yollarla karşılaştırıldığında daha hızlı sonuçlanır. Mal sahibi, ilgili icra dairesine başvurarak, gerekli belgelerle birlikte tahliye talebinde bulunur.

 

Yasal Prosedürler: Tahliye süreci, öncelikle icra dairesi tarafından kiracıya bir tahliye emri gönderilmesiyle başlar. Kiracı, bu emre itiraz edebilir veya belirli bir süre içinde taşınmazı boşaltması gerekebilir.

 

İtiraz ve Haklar: Kiracı, tahliye işlemine itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz, icra işleminin durmasına veya bir mahkeme kararı gerektirmesine neden olabilir. Her iki tarafın da haklarını koruyacak şekilde adil bir süreç önemlidir.

 

Sonuçlar ve Yükümlülükler: Tahliye işlemi tamamlandığında, kiracının mülkü terk etmesi ve mal sahibinin taşınmazı geri alması beklenir. Tüm süreç boyunca, zararın önlenmesi, mülkün korunması ve tarafların yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gereklidir.

 

 

ankara icra avukatı

 

Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi, hem kiracıların hem de mal sahiplerinin yasal haklarını koruyan, hızlı ve etkili bir yöntem sunar. Bu süreç, kiralama anlaşmazlıklarında yaygın olarak kullanılır ve her iki tarafın da haklarının korunmasını sağlamak için dikkatli bir şekilde yürütülmelidir. Kiracı ve mal sahibi, bu süreçte kendi yasal haklarını ve yükümlülüklerini anlamak ve uygun hukuki destek almak için dikkatli olmalıdır. Bu, olası anlaşmazlıkların adil ve hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olur ve tarafların mali ve yasal risklerini minimize eder.

 

Ankara Avukatı, ilamsız takipte tahliye sürecinde alacaklıları hukuki olarak temsil eder. Borçlunun borcunu ödemediği durumlarda, alacaklılar tahliye kararı alarak gayrimenkulün geri alınmasını talep ederler. Ankara avukatı, müvekkillerine bu süreçte hukuki danışmanlık sağlar, gerekli belgeleri hazırlar ve tahliye taleplerini mahkemeye sunar.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.