+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Sebepsiz Zenginleşmeden Kaynaklı Sorumluluk

Sebepsiz Zenginleşmeden Kaynaklı Sorumluluk

 

 


 

Sebepsiz zenginleşmeden kaynaklı sorumluluk, bir kişinin haksız bir sebep olmaksızın başka bir kişinin mal varlığından bir kazanç elde ettiği ve bu durumun hukuki olarak düzeltilmesi gerektiği durumları ifade eder. Sebepsiz zenginleşme, bir kişinin herhangi bir hukuki dayanak olmadan başka birinin kaynaklarını kullanarak maddi bir kazanç elde etmesi durumudur ve bu durum, adil olmayan bir zenginleşme olarak kabul edilir. Bu hukuki kavram, mal varlığı dengesinin adil bir şekilde korunmasını sağlamak ve haksız yollarla elde edilen kazançların geri verilmesini talep etmek amacıyla düzenlenmiştir.

 

Sebepsiz zenginleşmeden kaynaklı sorumluluk, bir kişinin başka birinden haksız bir şekilde kazanç sağladığı durumlarda ortaya çıkar. Bu durumlar genellikle, bir hata sonucu fazla ödeme yapılması, bir malın yanlışlıkla kullanılması veya bir hizmetin istenmeden faydalanılması gibi durumları içerebilir. Haksız kazanç sağlayan kişi, bu kazancı hak etmediği için, kazancı geri ödemekle yükümlüdür.

 

ankara borçlar hukuku avukatı

 

Sebepsiz zenginleşme durumlarında, kazancı haksız bir şekilde elde eden kişinin, kazancı geri ödemesi veya ilgili malı iade etmesi gerekir. Bu süreç genellikle, mağdur tarafın, haksız kazancı elde eden kişiye karşı hukuki işlem başlatmasıyla gerçekleşir. Mağdur taraf, kazancın haksız olduğunu ve geri ödenmesi gerektiğini kanıtlamak zorundadır.

 

Hukuki süreçte, mahkeme, tarafların sunmuş olduğu kanıtları ve argümanları değerlendirir. Eğer mahkeme, kazancın haksız olduğuna ve geri ödenmesi gerektiğine karar verirse, haksız kazancı elde eden kişiye, kazancı geri ödemesi veya ilgili malı iade etmesi emredilir. Bu süreç, mal varlığı dengesinin adil bir şekilde korunmasını ve haksız kazançların geri alınmasını sağlar.

 

Sebepsiz zenginleşmeden kaynaklı sorumluluk, hukukun adalet ve eşitlik ilkelerine dayanır. Bu ilke, kişilerin haksız yollarla kazanç elde etmelerinin önüne geçmeyi ve mağdur olan tarafın haklarının korunmasını amaçlar. Sebepsiz zenginleşme durumlarının düzeltilmesi, hukukun genel prensiplerine uygun bir şekilde gerçekleştirilir ve tarafların haklarının adil bir şekilde korunmasını sağlar.

 

Sebepsiz zenginleşmeden kaynaklı sorumluluk, bir kişinin haksız bir sebep olmaksızın başka bir kişinin mal varlığından kazanç elde ettiği ve bu durumun hukuki olarak düzeltilmesi gerektiği durumları ifade eder. Bu hukuki kavram, mal varlığı dengesinin adil bir şekilde korunmasını ve haksız yollarla elde edilen kazançların geri verilmesini amaçlar. Sebepsiz zenginleşme durumlarının düzeltilmesi, hukuki süreçler aracılığıyla gerçekleştirilir ve tarafların haklarının korunmasını sağlar.

 

Sebepsiz zenginleşme kişinin herhangi bir çabası olmadan malvarlığında meydana gelen artışın olması anlamına gelmektedir. Sebepsiz zenginleşme Borçlar Kanunu’nun 77 ve 82. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. B.K 77. Madde uyarınca; Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, özellikle zenginleşmenin geçerli olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona ermiş bir sebebe dayanması durumunda doğmuş olur.

 

ankara avukat

 

Sebepsiz zenginleşme durumuna örnek vermek gerekirse,  zenginleşenin banka hesabına yanlışlıkla para havalesi yapılması durumunda, kişinin malvarlığında artış meydana geleceğinden ve bu artışın meydana gelmesinde kişinin herhangi bir emeği çabası olmadığından burada sebepsiz zenginleşme durumu ortaya çıkar.

 

Borçlanmadığı edimi kendi isteğiyle yerine getiren kimse, bunu ancak, kendisini borçlu sanarak yerine getirdiğini ispat ederse geri isteyebilir. Zamanaşımına uğramış bir borcun ifasından veya ahlaki bir ödevin yerine getirilmiş olmasından kaynaklanan zenginleşmeler geri istenemez. Borç olmadığı halde ödenmiş olan edimin geri istenmesine ilişkin diğer kanun hükümleri saklıdır.

 

ankara avukat

 

Sebepsiz zenginleşen, zenginleşmenin geri istenmesi sırasında elinden çıkmış olduğunu ispat ettiği kısmın dışında kalanı geri vermekle yükümlüdür. Zenginleşen, zenginleşmeyi iyiniyetli olmaksızın elden çıkarmışsa veya elden çıkarırken ileride geri vermek zorunda kalabileceğini hesaba katması gerekiyorsa, zenginleşmenin tamamını geri vermekle yükümlüdür.

 

ankara avukat

 

Zenginleşen iyiniyetli ise, yaptığı zorunlu ve yararlı giderleri, geri verme isteminde bulunandan isteyebilir. Zenginleşen iyiniyetli değilse, zorunlu giderlerinin ve yararlı giderlerinden sadece geri verme zamanında mevcut olan değer artışının ödenmesini isteyebilir. Zenginleşen, iyiniyetli olup olmadığına bakılmaksızın, diğer giderlerinin ödenmesini isteyemez. Ancak, kendisine karşılık önerilmezse, o şey ile birleştirdiği ve zararsızca ayrılması mümkün bulunan eklemeleri geri vermeden önce ayırıp alabilir.

 

ankara avukat

 

Hukuka veya ahlaka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilen şey geri istenemez. Ancak, açılan davada hakim, bu şeyin Devlete mal edilmesine karar verebilir.

 

Sebepsiz zenginleşmeden doğan istem hakkı, hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Zenginleşme, zenginleşenin bir alacak hakkı kazanması suretiyle gerçekleşmişse diğer taraf, istem hakkı zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcunu ifadan kaçınabilir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.