+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat Davalarında Zamanaşımı

Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat Davalarında Zamanaşımı

Trafik kazası günlük hayatımızda fazlasıyla karşımıza çıkan bir durum haline gelmiştir. Trafik kazası tek taraflı meydana gelebileceği gibi, birden fazla aracın kazaya karışması şeklinde de karşımıza çıkabilmektedir. Trafik kazası bazen ölümle, bazen yaralanmayla bazen de maddi hasarlı olarak sonuçlanabilmektedir. Trafik kazası sonucunda kazaya karışan araçlarda maddi hasarlar meydana gelebilmektedir.

ankara avukat

Trafik kazasından zarar gören kişilerin belirli şartların varlığı halinde, kazanın meydana gelmesinde kusuru olan ya da kanun gereği sorumlu olan kişi ya da kurumlara, uğradıkları zarara ilişkin olarak tazminat davası açma hakları bulunmaktadır.

Trafik kazası sonrasında zarara uğrayan kişilerin, sorumlulara karşı başvuruda bulunmaları belirli bir süreye bağlanmıştır. Trafik kazası tazminatlarında zamanaşımı süresi Karayolları Trafik Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir.

ankara avukat

Trafik kazası sonucunda bedensel zararlar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açısından sorumlulara karşı dava açma süresi Borçlar Kanunu’nun 72. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre: ‘’Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.’’

Trafik kazası sonucunda açılacak tazminat davalarında, Borçlar Kanununda belirtilen zamanaşımı süresi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrenmesinden itibaren 2 yıl, her durumda meydana gelen kazadan itibaren 10 yıldır.

ankara avukat

Trafik kazasının, yaralama veya ölümle sonuçlanması halinde, Borçlar Kanunu’nun 72. Maddesinde belirlenen 2 yıllık sürenin yerini  Türk Ceza Kanunu’nun taksirle yaralama ve taksirle ölüme sebebiyet verme suçlarında belirlenen ceza zamanaşımı süreleri alır. Örnek vermek gerekirse, trafik kazası sonucu bir kişinin yaralanması sebebiyle uygulanacak zamanaşımı süresi T.C.K’nın taksirle yaralama suçunda ön gördüğü 8 yıllık ceza zamanaşımı süresidir.

ankara avukat

Trafik kazası sonucunda araçta meydana gelen hasarlara ilişkin sorumlulara karşı açılacak davalarda zamanaşımı süresi Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir. Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır.

ankara avukat

Karayolları Trafik Kanununda da 2 ve 10 yıllık zamanaşımı süreleri öngörülmüştür. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca açılacak davalarda da, meydana gelen trafik kazası bir suç niteliği taşıyorsa, burada da ceza zamanaşımına ilişkin süreler uygulanmaktadır.

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.