+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Adli Para Cezası (TCK 52) - Ankara Ceza Avukatı

Adli Para Cezası (TCK 52) - Ankara Ceza Avukatı

 

 


 

Kişilerin hukuka aykırı davranışları Türk Ceza Hukuku açısında suç olarak adlandırılmaktadır. Bu suçun karşılığı olarak da uygulanan müeyyidelere yaptırım denilmektedir. Kişilerin işlemiş oldukları suçlar da hapis cezası ve adli para cezası yaptırımıyla karşılık bulmaktadır. Adli para cezaları T.C.K’nın 52. Maddesinde düzenlenmiştir. Hangi suçlarda adli para cezasına hükmedileceği kanunda açık olarak düzenlenmiştir. Adli para cezası basit suçlarda uygulanan bir yaptırımdır. Suçun düzenlendiği kanun maddesinde hapis cezası veya adli para cezası verilir şeklinde düzenlenmektedir. Adli para cezası bu şekilde uygulanabileceği gibi, T.C.K’nın 50. Maddesi uyarınca kısa süreli hapis cezalarının seçenek yaptırımlara çevrilmesi olarak da uygulanmaktadır.

 

Adli Para Cezası (TCK 52) - Ankara Ceza Avukatı

 

Adli para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.

 

Adli Para Cezası (TCK 52) - Ankara Ceza Avukatı

 

En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.  Mahkeme tarafından verilen kararda, adli para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir.  Mahkeme adli para cezasının alt sınırını tayin ederken sanığın ekonomik durumunu göz önüne almak zorundadır. Sanığın ekonomik durumu kötü olmasına rağmen adli para cezasının alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi durumunda Yargıtay verilen kararı bozma sebebi  saymaktadır.

 

Adli Para Cezası (TCK 52) - Ankara Ceza Avukatı

 

Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adli para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği belirtilir.

 

Adli para cezası, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 52. maddesinde düzenlenmiş bir yaptırım türüdür ve suç işleyen bireylere karşı uygulanan mali bir cezadır. Bu ceza türü, bireyin işlediği suçun niteliğine ve ağırlığına bağlı olarak belirlenen bir miktar paranın ödenmesini gerektirir. Adli para cezasının amacı, suç işlemenin ekonomik olarak da bir bedeli olduğunu vurgulamak ve suç işlemeyi caydırıcı bir unsur olarak kullanmaktır. Bu ceza, hapis cezasına alternatif olarak veya hapis cezası ile birlikte uygulanabilir.

 

Adli para cezasının miktarı, suçun ağırlığı, suç işleme biçimi, failin ekonomik durumu ve suçun topluma olan etkisi gibi çeşitli faktörlere göre belirlenir. TCK'ın ilgili maddesinde, adli para cezasının belirlenmesinde esas alınacak gün sayısının ve her gün için uygulanacak para miktarının nasıl hesaplanacağı detaylı bir şekilde açıklanır. Gün sayısı, failin suçundan dolayı yüklenmesi gereken cezai sorumluluğun derecesini yansıtırken, her gün için belirlenen miktar ise failin ekonomik durumunu göz önünde bulundurur.

 

Adli para cezası, özellikle trafik suçları, çevreye zarar verme suçları, hafif derecede mülkiyet suçları gibi suçlarla ilgili davalarda sık karşılaşılan bir yaptırım türüdür. Bu ceza, toplumda suç işleme eğilimini azaltmayı amaçlayan önemli bir araçtır. Ayrıca, adli para cezası, mahkeme tarafından hükmedildiğinde, bu cezanın ödenmemesi halinde uygulanacak ek yaptırımlar da bulunmaktadır. Bu nedenle, hükmedilen adli para cezasının zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesi büyük önem taşır.

 

Ankara gibi büyük bir şehirde, adli para cezasıyla ilgili davalarda avukatların rolü büyük önem taşımaktadır. Ceza hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar, adli para cezasının uygulanması, miktarının belirlenmesi ve ödeme süreci gibi konularda müvekkillerine rehberlik eder. Avukatlar, müvekkillerinin haklarını korumak, adli para cezasının adil bir şekilde belirlenmesini sağlamak ve müvekkillerinin yasal süreçler hakkında bilgilendirilmesini sağlamak için kritik bir rol oynar.

 

Adli para cezasıyla ilgili davalarda, avukatlar aynı zamanda cezanın indirilmesi veya cezai yükümlülüklerin hafifletilmesi için gerekli yasal girişimlerde bulunabilir. Bu tür davalarda, avukatların deneyimi ve uzmanlığı, müvekkillerinin yargılama sürecinde karşılaşabilecekleri mali yükümlülükleri azaltmada ve daha adil sonuçlar elde etmede önemli bir faktördür.

 

Adli para cezası, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç işleyen bireylere uygulanan önemli bir yaptırımdır ve bu cezanın belirlenmesi ve uygulanması sürecinde, ceza hukuku alanında uzmanlaşmış avukatların desteği, müvekkiller için büyük önem taşır.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.