+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Suçu Bildirmeme Suçu ve Cezası (TCK 278) – Ankara Ceza Avukatı

Suçu Bildirmeme Suçu ve Cezası (TCK 278) – Ankara Ceza Avukatı

Suçu bildirmeme suçu ve cezası TCK’nın 278. Maddesinde adliyeye karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir.

TCK’nın 278. Maddesi uyarınca suçu bildirmeme suçu, henüz işlenen bir suç karşısında kişinin kayıtsız kalarak ilgili makamlara bildirmeme şeklinde gerçekleşebileceği gibi, işlenmiş olmakla birlikte sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeme şeklinde gerçekleşen bir suçtur. Suçu bildirmeme suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Suç işleyecek olan kişinin henüz harekete geçmemiş olması, yani düşünce aşamasında olması durumunda, suçu bildirmeme suçu oluşmaz. Bu suçun oluşması için en azından işlenecek olan suçun icra hareketlerine başlanılması gerekmektedir.

Suçu Bildirmeme Suçu ve Cezası (TCK 278) – Ankara Ceza Avukatı

Suç işlenmiş ancak ağır neticeleri önlemek amacıyla imkan varken bu durumda yetkili makamlara bildirmeme de suçu bildirmeme suçunu oluşturmaktadır. Örneğin, kasten yaralama suçunda, suç yetkili makamlara bildirildiğinde daha ağır bir neticenin meydana gelmesi engellenecekse, bu durumda da suçu bildirmeme suçu oluşmaktadır.

Suçu Bildirmeme Suçu ve Cezası (TCK 278) – Ankara Ceza Avukatı

Suçu bildirme, işlenen bir suçu yekli makamlara bildirme yönünde herkese yüklenmiş bir hak ve ödevdir. Burada kişiye özel bir durum yoktur.

Suçu Bildirmeme Suçu ve Cezası (TCK 278) – Ankara Ceza Avukatı

Bildirilmeyen suçun mağduru on beş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan engelli olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması halinde failin cezasında artırım yapılmaktadır. Tanıklıktan çekinebilecek olan kişiler bakımından cezaya hükmolunmaz. Ancak, suçu önleme yükümlülüğünün varlığı dolayısıyla ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.

Suçu Bildirmeme Suçu ve Cezası (TCK 278) – Ankara Ceza Avukatı

Suçu bildirmeme suçu adliyeye karşı suçlar bölümünde düzenlendiğinden dolayı bu suçun, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi değildir. Aynı şekilde bu suç uzlaşma kapsamında yer almamaktadır. Bu suçta yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesi, görevli mahkeme ise Asliye Ceza Mahkemeleridir.

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.