+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Suçu Bildirmeme Suçu ve Cezası (TCK 278) – Ankara Ceza Avukatı

Suçu Bildirmeme Suçu ve Cezası (TCK 278) – Ankara Ceza Avukatı

 

 


 

Suçu bildirmeme suçu ve cezası TCK’nın 278. Maddesinde adliyeye karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir.

 

TCK’nın 278. Maddesi uyarınca suçu bildirmeme suçu, henüz işlenen bir suç karşısında kişinin kayıtsız kalarak ilgili makamlara bildirmeme şeklinde gerçekleşebileceği gibi, işlenmiş olmakla birlikte sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeme şeklinde gerçekleşen bir suçtur. Suçu bildirmeme suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Suç işleyecek olan kişinin henüz harekete geçmemiş olması, yani düşünce aşamasında olması durumunda, suçu bildirmeme suçu oluşmaz. Bu suçun oluşması için en azından işlenecek olan suçun icra hareketlerine başlanılması gerekmektedir.

 

Suçu Bildirmeme Suçu ve Cezası (TCK 278) – Ankara Ceza Avukatı

 

Suç işlenmiş ancak ağır neticeleri önlemek amacıyla imkan varken bu durumda yetkili makamlara bildirmeme de suçu bildirmeme suçunu oluşturmaktadır. Örneğin, kasten yaralama suçunda, suç yetkili makamlara bildirildiğinde daha ağır bir neticenin meydana gelmesi engellenecekse, bu durumda da suçu bildirmeme suçu oluşmaktadır.

 

Suçu Bildirmeme Suçu ve Cezası (TCK 278) – Ankara Ceza Avukatı

 

Suçu bildirme, işlenen bir suçu yekli makamlara bildirme yönünde herkese yüklenmiş bir hak ve ödevdir. Burada kişiye özel bir durum yoktur.

 

Bildirilmeyen suçun mağduru on beş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan engelli olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması halinde failin cezasında artırım yapılmaktadır. Tanıklıktan çekinebilecek olan kişiler bakımından cezaya hükmolunmaz. Ancak, suçu önleme yükümlülüğünün varlığı dolayısıyla ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.

 

Suçu Bildirmeme Suçu ve Cezası (TCK 278) – Ankara Ceza Avukatı

 

Suçu bildirmeme suçu adliyeye karşı suçlar bölümünde düzenlendiğinden dolayı bu suçun, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi değildir. Aynı şekilde bu suç uzlaşma kapsamında yer almamaktadır. Bu suçta yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesi, görevli mahkeme ise Asliye Ceza Mahkemeleridir.

 

Suçu bildirmeme suçu, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 278. maddesinde düzenlenmiş olup, bireylerin toplumsal sorumluluklarından birini teşkil eder. Bu madde, belli başlı suçları yetkili makamlara bildirmeme eylemini suç olarak tanımlar ve bu eylemin gerçekleştirilmesi durumunda uygulanacak cezai yaptırımları belirler. Bildirilmesi gereken suçlar arasında; insanlığa karşı işlenen suçlar, cinsel saldırı, işkence, devlet güvenliğine karşı suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti gibi toplumu derinden etkileyebilecek ve genel ahlakı bozabilecek suçlar yer alır. Bireylerin bu tür suçları yetkili makamlara bildirmemesi, toplumun genel güvenliğini ve adalet duygusunu zede olabilecek ciddi bir ihlal olarak kabul edilir.

 

Suçu bildirmeme suçu, bireylerin toplumsal sorumluluklarının bir yansıması olarak, herkesin karşılaştığı veya haberdar olduğu ciddi suçları yetkili makamlara bildirme yükümlülüğü altında olduğunu vurgular. Bu suçun cezası, bildirilmesi gereken suçun niteliğine ve o suçun toplum üzerindeki etkisine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Cezai yaptırımlar, genellikle hafif olmakla birlikte, bildirilmeyen suçun ciddiyetine ve bildirimin yapılmamasının sonuçlarına göre ağırlaşabilir.

 

Ankara gibi büyük bir şehirde, suçu bildirmeme suçuyla ilgili davalarda avukatların rolü büyük önem taşır. Ceza hukuku alanında deneyimli avukatlar, hem suçu bildirmeme eylemini gerçekleştiren bireylerin savunmasını üstlenir hem de bu tür suçların mağdurları için adaletin sağlanmasına yardımcı olurlar. Avukatlar, suçu bildirmeme suçunun hukuki boyutları, bu suçun toplum üzerindeki etkileri ve ilgili yasal prosedürler konusunda uzmanlık sahibi olup, müvekkillerine etkili bir savunma stratejisi sunarlar.

 

Suçu bildirmeme ile ilgili olarak, Ankara'da hizmet veren avukatlar, bu tür davalarda geniş bir yelpazede hizmet sunar. Bu hizmetler, müvekkillerin yasal haklarını anlamalarını sağlamak, suçu bildirmeme eyleminin hukuki sonuçları hakkında bilgi vermek ve müvekkillerin yargılama sürecinde en iyi şekilde temsil edilmelerini sağlamak için gereklidir. Avukatlar, bu süreçte, yasal prosedürlerin karmaşık doğasını ve suçu bildirme suçunun özellikle hassas bir konu olduğunu dikkate alarak hareket ederler.

 

Suçu bildirmeme suçuyla ilgili yargılamalarda, avukatların müvekkillerine sağladıkları hukuki destek, yargılama sürecindeki teknik savunmanın ötesine geçer. Avukatlar, aynı zamanda müvekkillerini, suçu bildirmenin etik ve toplumsal boyutları hakkında bilgilendirir ve toplumun genel güvenliğini ve adalet duygusunu korumanın önemini vurgularlar. Bu, avukatlık mesleğinin sadece bireyleri temsil etmekle kalmayıp, aynı zamanda toplumun yararını gözeterek hareket etme sorumluluğunu da içerdiğini gösterir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.