+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası (TCK  81-83) - Ankara Ceza Avukatı

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası (TCK 81-83) - Ankara Ceza Avukatı

 

 


 

Kasten öldürme suçu ve cezası TCK’nın vücut dokunulmazlığına karşı suçlar bölümünde, 81-82 ve 83.maddelerinde düzenlenmiştir.

 

Yaşam hakkı korunması gereken en temek haktır. Bu hakkın ihlali de dünyanın her ülkesinde en ağır şekilde cezalandırılmaktadır. Kasten öldürme suçu yaşam hakkını ortadan kaldırdığından dolayı, sonuçları bakımından en ağır suçların başında gelmektedir ve ülkemizde müebbet hapis dediğimiz yaptırıma tabi tutulmaktadır. Bu suç çoğu zaman kan davası dediğimiz toplumsal soruna neden olmaktadır.

 

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası (TCK 81-83) - Ankara Ceza Avukatı

 

Kasten öldürme suçu TCK’nın 82. Maddesinde nitelikli kasten öldürme olarak düzenlenmiştir. Nitelikli kasten öldürme suçunda failin eylemi işleyiş biçimi ve mağdurun içinde bulunduğu durumlardan kaynaklı olarak daha ağır bir şekilde cezalandırılmaktadır. Failin, tasarlayarak, canavarca hisle hareket ederek suçu işlemesi, töre saikiyle, gebe bir kadına karşı gibi durumlarla bu suçun işlenmesi halinde fail nitelikli kasten öldürme suçundan yargılanır ve ceza alır.

 

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası (TCK 81-83) - Ankara Ceza Avukatı

 

Kasten öldürme suçu TCK’nın 83. Maddesi uyarınca ihmali davranışlarla da işlenebilmektedir. Fakat bu durumda failin sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.  İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması ya da önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması gerekmektedir.

 

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası (TCK 81-83) - Ankara Ceza Avukatı

 

Kasten öldürme suçunun faili ve mağduru herkes olabilmektedir. Bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi değildir. Aynı şekilde bu suç uzlaşma kapsamında değildir. Kasten öldürme suçunda şikayet hakkı ölenin birinci derece yakınlarına aittir. Kasten öldürme suçunda fail hakkında şartları oluşmuşsa fail hakkında haksız tahrik ve meşru müdafaa hükümleri uygulanabilmektedir.

 

Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında, kasten öldürme suçu en ağır cezai yaptırımlara tabi tutulan suçlardan biridir. Bu suç, bir kişinin kasten başka bir kişinin ölümüne sebebiyet vermesi olarak tanımlanır. Kasten öldürme suçu, TCK'nın 81. maddesinde düzenlenmiş olup, failin bir kişiyi öldürme kastiyle hareket etmesi gerektiğini belirtir. Bu suçun cezası, TCK'nın 82. maddesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak belirlenmiştir. Ancak, suçun işlenme biçimi, suçun işlenme amacı, kullanılan araç ve yöntem gibi unsurlar cezanın belirlenmesinde etkili olabilir.

 

Suçun nitelikli halleri ise TCK'nın 82. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede belirtilen haller arasında; tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çekerek, yangın çıkararak, genel tehlike yaratarak, bomba veya benzeri araçlar kullanarak ve kamu görevlisine karşı işlenmesi gibi durumlar bulunur. Bu tür durumlarda verilecek cezalar daha da ağırlaşır. Örneğin, tasarlayarak işlenen kasten öldürme suçu halinde, failin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olacaktır.

 

TCK'ın 83. maddesi ise haksız tahrik altında kasten öldürme suçunu ele alır. Bu maddeye göre, fail, haksız bir tahrik sonucu hemen harekete geçmiş ve bu yüzden öldürme suçunu işlemişse, cezası indirilebilir. Haksız tahrik, failin suçu işlemesine neden olan ve olayın şartlarına göre herkesin kendini tutamayacağı derecede güçlü bir etki yapması tanımlanır. Bu durumda, ceza indirimi söz konusu olabilir, ancak bu indirimin oranı olayın özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir.

 

Kasten öldürme suçu, aynı zamanda ceza hukuku pratiklerinde sıkça karşılaşılan ve ciddi yargılamaları beraberinde getiren bir suçtur. Bu tür davalarda, sanık ve mağdur taraf haklarını korumak, adil bir yargılama sürecinin işletilmesini sağlamak ve kanıtların doğru bir şekilde değerlendirilmesi büyük önem taşır. Bu nedenle, kasten öldürme suçuyla ilgili bir dava söz konusu olduğunda, konusunda uzman bir ceza avukatına başvurmak, sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi açısından kritik bir adımdır.

 

Ankara gibi büyük şehirlerde ceza hukuku alanında hizmet veren avukatlar, bu tür karmaşık davalarda müvekkillerine rehberlik edebilir, haklarının korunması için gerekli tüm yasal yollara başvurabilir. Kasten öldürme suçunda avukatlık hizmeti almak, sanığın adil bir yargılama sürecine tabi tutulmasını, mağdur tarafın haklarının ise en iyi şekilde savunulmasını sağlar. Bu, yalnızca hukuki bir destek olmanın ötesinde, aynı zamanda etik ve toplumsal bir sorumluluğun da yerine getirilmesi anlamına gelir. Bu alanda uzmanlaşmış avukatlar, müvekkillerinin yasal haklarını korurken, aynı zamanda suçun mağdurları ve toplumun adalet beklentisi arasında bir denge kurmaya çalışır. Bu denge, adaletin sadece bireysel düzeyde değil, toplumsal düzeyde de tecelli etmesini sağlayarak hukukun en temel işlevlerinden birini yerine getirir.

 

Ceza hukuku süreçlerinde, özellikle kasten öldürme suçları söz konusu olduğunda, delillerin toplanması, tanık ifadelerinin alınması, olay yerinin incelenmesi gibi birçok aşama bulunmaktadır. Uzman bir ceza avukatı, bu süreçlerde müvekkilinin haklarını en iyi şekilde temsil edebilmek için gerekli tüm yasal ve teknik bilgiye sahip olmalıdır. Aynı zamanda, avukatın etik kurallara uygun hareket etmesi, müvekkilinin güvenini kazanması ve yargılama sürecinde adil bir savunma yapabilmesi için temel bir ön koşuldur.

 

Ankara gibi büyük şehirlerde, ceza davaları genellikle yoğun ve karmaşık olabir, bu da avukatların sorumluluğunu ve üzerine teski baskıyı artırmaktadır. Bu nedenle, kasten öldürme suçu gibi ciddi bir suçla ilgili davalarda, deneyimli ve uzmanlık sahibi bir ceza avukatının desteği, dava sürecinin her aşamasında büyük bir fark yaratabilir. Bu tür davalarda, avukatın stratejik düşünebilme yeteneği, hukuki bilgisinin yanı sıra, insan haklarına saygı ve etik değerlere bağlılık gibi nitelikler de büyük önem taşır.

 

Kasten öldürme suçu, Türk Ceza Kanunu kapsamında en ciddi suçlardan biri olarak kabul edilir ve bu suça karışan bireylerin yargılanma süreci, hem hukuki hem de toplumsal açıdan büyük bir titizlik ve dikkat gerektirir. Bu süreçte, adaletin sağlanması, hem mağdurun hem de sanığın haklarının korunması, uzman bir ceza avukatının rehberliğinde daha etkin ve adil bir şekilde gerçekleşebilir. Bu, sadece bireylerin değil, toplumun da hukuka olan güveninin pekiştirilmesine katkıda bulunur.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.