+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası (TCK 204-205) - Ankara Ceza Avukatı

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası (TCK 204-205) - Ankara Ceza Avukatı

 

 


 

 

Resmi belgede sahtecilik suçu ve cezası TCK’nın kamu güvenine karşı suçlar bölümünde, 204 ve 205. maddelerinde düzenlenmiştir.

 

 

Resmi belge, yetkili resmi memur tarafından düzenlenen belgedir. Yetkili memurun resmi belgeyi düzenleme yetkisi yoksa, burada resmi belgeden bahsedemeyiz. Örneğin, polis olmayan bir memurun, trafik idari para cezası düzenlemesinde ortada resmi bir belgeden söz edemeyiz. Resmi belgeye örnek olarak, mahkeme kararları, idari para ceza tutanakları gibi örnekler vermek mümkündür.

 

 

 

ankara ceza avukatı

 

 

 

TCK’nın 204/1 maddesi uyarınca; Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi demek suretiyle, resmi belgede sahtecilik suçunun unsurları açıklanmıştır. TCK’nın 204. maddesinde belirtildiği üzere, resmi belgede sahtecilik suçu seçimlik hareketli suçlardandır.

 

 

Resmi bir belgenin sahte olarak düzenlenmesine, sahte kimlik, sahte ehliyet düzenlemek örnek olarak gösterilebilir. Resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi de şu şekilde olmaktadır. Resmi belgenin üzerinde 9 rakamının 8 olarak başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi durumunda bu suç oluşmaktadır. Fail sahte olduğunu bildiği belgeyi kullanırsa burada da resmi belgede sahtecilik suçu oluşmaktadır.

 

 

 

ankara ceza avukatı

 

 

 

TCK’nın 204/1 maddesindeki resmi belgede sahtecilik suçu ve cezası, bu evrakı düzenlemeye yetkili bir memur tarafından işlenmesi halinde, burada kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik suçunu işlemesi durumu ortaya çıkar. Fail kamu görevlisi olduğu için daha ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır.

 

 

Gerçek bir resmi belgenin fail tarafından bozulması, yok edilmesi ve gizlenmesi halinde de suç oluşmaktadır.

 

 

 

 

ankara ceza avukatı

 

 

 

 

Resmi belge düzenleyen kamu görevlisini, belgenin düzenlemesi halinde yalan bilgiler verilmesi halinde de, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu oluşmaktadır.

 

 

Resmi belgede sahtecilik suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi değildir. Bu suçun mağduru devlet olduğu için uzlaşma kapsamına da girmemektedir.

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.