+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası (TCK 204-205) - Ankara Ceza Avukatı

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası (TCK 204-205) - Ankara Ceza Avukatı

 

 

 


 

Resmi belgede sahtecilik suçu ve cezası TCK’nın kamu güvenine karşı suçlar bölümünde, 204 ve 205. maddelerinde düzenlenmiştir.

 

Resmi belge, yetkili resmi memur tarafından düzenlenen belgedir. Yetkili memurun resmi belgeyi düzenleme yetkisi yoksa, burada resmi belgeden bahsedemeyiz. Örneğin, polis olmayan bir memurun, trafik idari para cezası düzenlemesinde ortada resmi bir belgeden söz edemeyiz. Resmi belgeye örnek olarak, mahkeme kararları, idari para ceza tutanakları gibi örnekler vermek mümkündür.

 

Resmi belgede sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 204 ve 205. maddeleri altında ciddi yasal yaptırımlar içeren bir suçtur ve bireylerin haklarında sahte bilgi oluşturmak veya mevcut bilgiyi değiştirmek amacıyla resmi belgeleri düzenlemesini veya kullanmasını ifade eder. Bu suçun cezası, suçun niteliğine ve sonuçlarına bağlı olarak değişebilir, genellikle hapis cezasıyla sonuçlanır. Ankara'da bu tür ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalan bireyler için alanında uzman bir Ankara Ceza Avukatı ile çalışmak büyük önem taşır.

 

Ankara'da faaliyet gösteren ceza avukatları, resmi belgede sahtecilik suçu gibi karmaşık davalarda uzmanlaşmış olup, müvekkillerinin haklarını savunmak adına derinlemesine hukuki bilgi ve deneyim sunarlar. Avukatlar, delil incelemesi, tanık beyanları, ve hukuki prosedürler konusunda kapsamlı bir savunma stratejisi geliştirerek, müvekkillerinin en iyi sonucu almasını hedeflerler. Bu, müvekkilleri için adil bir yargılanma süreci ve olabilecek en hafif cezai yaptırımları sağlama amacı taşır.

 

Ankara'da resmi belgede sahtecilik suçuyla suçlanan bireyler için, suçun ciddiyeti ve olası yasal sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, deneyimli ve bilgili bir ceza avukatıyla çalışmak, bu zorlu süreçte rehberlik ve savunma sağlama açısından kritik bir önem taşır.

 

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası (TCK 204-205) - Ankara Ceza Avukatı

 

TCK’nın 204/1 maddesi uyarınca; Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi demek suretiyle, resmi belgede sahtecilik suçunun unsurları açıklanmıştır. TCK’nın 204. maddesinde belirtildiği üzere, resmi belgede sahtecilik suçu seçimlik hareketli suçlardandır.

 

Resmi bir belgenin sahte olarak düzenlenmesine, sahte kimlik, sahte ehliyet düzenlemek örnek olarak gösterilebilir. Resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi de şu şekilde olmaktadır. Resmi belgenin üzerinde 9 rakamının 8 olarak başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi durumunda bu suç oluşmaktadır. Fail sahte olduğunu bildiği belgeyi kullanırsa burada da resmi belgede sahtecilik suçu oluşmaktadır.

 

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası (TCK 204-205) - Ankara Ceza Avukatı

 

TCK’nın 204/1 maddesindeki resmi belgede sahtecilik suçu ve cezası, bu evrakı düzenlemeye yetkili bir memur tarafından işlenmesi halinde, burada kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik suçunu işlemesi durumu ortaya çıkar. Fail kamu görevlisi olduğu için daha ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır.

 

Gerçek bir resmi belgenin fail tarafından bozulması, yok edilmesi ve gizlenmesi halinde de suç oluşmaktadır.

 

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası (TCK 204-205) - Ankara Ceza Avukatı

 

Resmi belge düzenleyen kamu görevlisini, belgenin düzenlemesi halinde yalan bilgiler verilmesi halinde de, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu oluşmaktadır.

 

Resmi belgede sahtecilik suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi değildir. Bu suçun mağduru devlet olduğu için uzlaşma kapsamına da girmemektedir.

 

Resmi belgede sahtecilik suçu, kamu düzenini ve güvenini sarsacak şekilde, sahte bir belge düzenlemek, sahte belgeyi kullanmak veya sahte belgeyi resmi makamlara sunmak şeklinde tanımlanır. Bu suç, toplumun hukuka olan güvenini zedeler ve ciddi sonuçlar doğurabilir.

 

Türk Ceza Kanunu'na göre, resmi belgede sahtecilik suçunu işleyen kişilere hapis cezası verilir. Suçun türüne ve işlenme şekline bağlı olarak ceza miktarı değişiklik gösterebilir. Ayrıca, sahtecilik suçundan dolayı maddi ve manevi zararlara da sebep olabilir.

 

Ankara Ceza Avukatı olarak, müvekkillerimize resmi belgede sahtecilik suçuyla ilgili hukuki destek sağlıyoruz. Müvekkillerimizin haklarını korumak ve adaletin sağlanmasını sağlamak için gereken adımları atıyoruz. Ayrıca, müvekkillerimize suçlamalarla ilgili savunma stratejileri geliştiriyor ve adil bir yargılama süreci geçirmelerini sağlıyoruz.

 

Resmi belgede sahtecilik suçuyla mücadelede, hukukun üstünlüğünü ve adaletin tesisi önemlidir. Bu nedenle, sahtecilik suçlarıyla ilgili olarak uzmanlaşmış avukatlarla çalışmak önemlidir. Ankara Ceza Avukatı olarak, müvekkillerimize güçlü bir hukuki temsil sunarak adaletin sağlanmasına katkıda bulunuyoruz.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.