+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası (TCK 151 -153) - Ankara Ceza Avukatı

Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası (TCK 151 -153) - Ankara Ceza Avukatı

 

 


 

Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası, Türk Ceza Kanunu'nun 151-153 maddeleri arasında düzenlenmiştir ve bu suç, başkasına ait mülk veya malvarlığına kasıtlı olarak zarar verme eylemini kapsar. Ankara'da bir ceza avukatı olarak, mala zarar verme suçuyla ilgili davaların savunmasında veya mağdurların haklarının korunmasında önemli bir görev üstlenmekteyiz. Bu suç, toplumda mülkiyet haklarına saygı duygusunu zedeleyebilir ve mağdurlar için ciddi maddi kayıplara yol açabilir.

 

TCK'nın 151. maddesi, bir kimsenin mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz bir mala zarar verilmesini suç olarak tanımlar ve bu eylemi gerçekleştiren kişilere karşı cezai yaptırımlar öngörür. Kanunun 152. ve 153. maddeleri ise, mala zarar verme suçunun nitelikli hallerini ve bu hallerde uygulanacak cezaları belirler. Nitelikli haller arasında, zararın yangın çıkarmak, patlayıcı madde kullanmak gibi tehlikeli yöntemlerle verilmesi veya kamu malına zarar verilmesi gibi durumlar yer alır ve bu durumlar, suçun cezasını artırıcı faktörler olarak kabul edilir.

 

mala zarar verme suçu

 

Ankara'da ceza avukatı olarak, mala zarar verme suçuyla ilgili davaların her birinin özgün olduğunu ve bu nedenle her davanın detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini biliyoruz. Bu süreçte, müvekkillerimizin hukuki durumlarını, deliller ışığında titizlikle değerlendiriyor ve onlara özel savunma stratejileri geliştiriyoruz. Ayrıca, mağdurlar için de zararın tazmin edilmesi ve adaletin sağlanması yönünde hukuki destek sunuyoruz.

 

Mala zarar verme suçuyla ilgili yargılama süreçlerinde, zararın boyutu, zarar verme eyleminin kasıtlı olup olmadığı ve faaliyetin nitelikli hallerini taşıyıp taşımadığı gibi faktörler, davanın sonucunu etkileyebilir. Avukat olarak, bu süreçte aktif olarak yer alarak, müvekkillerimizin haklarını etkin bir şekilde savunuyor ve onlara en uygun hukuki çözümleri sunmayı amaçlıyoruz.

 

Ankara'da mala zarar verme suçu ve cezası konusunda hukuki yardım arayan bireyler, alanında uzman bir ceza avukatıyla çalışmanın önemini bilmelidir. Mala zarar verme suçuyla ilgili olarak karşılaşılan hukuki sorunlar, müvekkillerin itibarını, mali durumunu ve hukuki duruşunu etkileyebilir; bu nedenle, profesyonel avukatlık desteği, müvekkillerin haklarını korumak ve adil bir yargılama süreci sağlamak adına kritik önem taşır.

 

Mala zarar verme suçu ve cezası T.C.K.’nın malvarlığına karşı suçlar bölümünde, 151 ile 153. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Mala zarar verme suçunda korunan değer kişinin malvarlığı değerleridir. Mala zarar verme suçunun konusunu, taşınır ve taşınmaz mallar oluşturmaktadır.

 

T.C.K’nın 151. Maddesi uyarınca başkasına ait taşınır veya taşınmaz malın fail tarafından kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması, kullanılamaz hale getirilmesi veya kirletilmesi gerekmektedir. Haklı bir neden olmaksızın sahipli bir hayvanı öldüren kişi de mala zarar verme suçundan sorumlu olacaktır. Suçun bu şekilde işlenmesi halinde takibi şikayete bağlıdır. Suçun bu halinde uzlaşma hükümleri uygulanmaktadır.

 

ankara ceza avukatı

 

Mala zarar verme suçu ve cezası çoğu zaman failin malın sahibine kızıp öç alma şeklinde gerçekleşmektedir. Malın sahibi ile herhangi bir sebepten dolayı tartışan fail, sırf mal sahibine maddi olarak zarar vermek amacıyla onun eşyasına zarar vermektedir. Örneğin, trafikte araç sahibine kızan kişi, araç sahibine zarar verememekte ve şahsın aracına zarar vererek kişiyi maddi olarak zarara uğratmaktadır.

 

Mala zarar verme suçu ve cezası kasten işlenebilen bir suçtur. Fail fiili ve neticeyi istemiş olmalıdır. Bu suç taksirle işlenemez. Örneğin maddi hasarlı trafik kazası sonucunda araçlarda meydana gelen zarar için  mala zarar verme suçundan söz etmek mümkün değildir. Bu durumda aracı zarara uğrayan kişi hukuk mahkemelerine başvurarak zararının giderilmesini talep edebilmektedir.

 

ankara ceza avukatı

 

T.C.K.’nın 152/1. Maddesi mala zarar vermenin nitelikli hallerinden bahsetmektedir. Nitelikli mala zarar verme suçu ve cezası takibi şikayete bağlı değildir. Kural olarak nitelikli mala zarar verme suçu uzlaşma kapsamında değildir. Mala zarar verme suçu TCK md. 167/2’de belirtilen kişilerin zararına işlendiği takdirde uzlaşma kapsamına girmektedir. Bu maddede sayılan durumlarda suçun işlenmesi halinde suçun faili daha ağır yaptırımla karşı karşıya kalmaktadır. Bunun sebebi ise toplumun genel kullanımına tahsis edilmiş alanlardaki eşyaların zarar görmesi nedeniyle bundan geniş bir kitlenin etkilenmesidir. Örneğin, T.C.K 152’a maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında mala zarar verme durumunda bundan doğrudan zarar gören devlet, dolaylı etkilenen ise gerek ortaya çıkan zararın karşılanması gerekse eşyalardan yararlanma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlardır.

 

ankara ceza avukatı

 

T.C.K.’nın 152/2 maddesinde belirtildiği şekilde işlenen mala zarar verme suçu ve cezası da nitelikli mala zarar verme suçudur ancak burada cezayı arttıran sebep suçun işlenme biçimidir. Örneğin, yakarak, yıkarak veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme suçu  işleniş biçimi açısından daha ağır yaptırımlara maruz bırakılmıştır.

 

Fail suçu işledikten sonra ortaya çıkan zararı soruşturma veya kovuşturma aşamasında karşılarsa cezasında indirim yapılmaktadır. Karşılanması gereken zarar gerçek zarar olup, zararın gerekirse savcılık ya da mahkeme tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.

 

ankara ceza avukatı

 

Mala zarar verme suçu sonucunda hakim, suçun işlendiğine kanaat getirirse T.C.K’nın 151-153 Maddeleri uyarınca suç işleyen kişiye ceza vermekte, şartları varsa suç işleyenin cezasında indirim yapabileceği gibi artırım da yapabilmektedir.  Hakim sonuç cezanın durumuna göre suç işleyen kişinin cezasını erteleyebilir, adli para cezasına çevirebilir ya da mahkumiyet kararı da verebilir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.