+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Hırsızlık Suçu ve Cezası (T.C.K 141-147) - Ankara Ceza Avukatı

Hırsızlık Suçu ve Cezası (T.C.K 141-147) - Ankara Ceza Avukatı

Hırsızlık suçu  ve cezası T.C.K.’nın malvarlığına karşı suçlar bölümünde, 141 ile 147 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Hırsızlık suçunda korunan değer kişinin malvarlığı değerleridir. Konusunu taşınabilir mallar oluşturur.

Hırsızlık suçunun şikayetcisi malın zilyedidir. T.C.K’nın 141. Maddesinde belirttiği üzere zilyedinin rızası olmaksızın, başkasına ait taşınır bir malı almak yönünde gerçekleşen eylem hırsızlık suçunu oluşturmaktadır. Görüldüğü üzere burada korunan hakimiyet zilyetliktir. Kanunun lafzından anlaşıldığı üzere hırsızlık suçunun konusunu taşınır mallar oluşturmaktadır. Para, cep telefonu, cüzdan, araba, kalem v.b aklımıza gelen taşınabilir her türlü taşınabilir mal ve eşya hırsızlık suçunun konusunu oluşturmaktadır.

ankara ceza avukatı

Hırsızlık suçu ve cezası işlendiği yer, zaman ve durumlara göre basit ve nitelikli hırsızlık olarak ikiye ayrılmaktadır. T.C.K’nın 141. Maddesinde suçun basit hali, 142. Maddesinde ise nitelikli halleri düzenlenmiştir. Nitelikli hırsızlık suçunda çok ciddi yaptırımlar öngörülmüştür. Her iki durumda da suçun soruşturması Cumhuriyet Savcılığı tarafından re’sen yapılır. Burada mağdurun şikayeti aranmamaktadır. İstisnai olarak kullanma hırsızlığı dediğimiz hallerde suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlanmıştır. Ancak burada da malın başka bir suç için kullanılmamış olması gerekmektedir.

Suçun gece vakti işlenmesi halinde cezada artırım hükümleri uygulanmaktadır. Bunun sebebi failin gece vakti bu suçu daha kolay işlemesi ve de yakalanma olasılığının daha düşük olmasıdır. Kanun koyucu burada caydırıcı olması açısından cezada artırım öngörmüştür.

Kanun koyucu bazı durumlarda, suçun işlenmesi halinde daha az ceza öngörmüştür. Malın değerinin az olması, kullanma hırsızlığı, ortak olunan bir mal üzerinde hırsızlık, alacağı tahsil amacıyla hırsızlık ve zorunlu durumlarda hırsızlık gibi hallerde ya az ceza öngörülmüş ya da hiç ceza verilmemesi hükme alınmıştır. Her ne kadar kanun koyucu bu gibi durumlarda cezada indirim ya da hiç ceza vermeme hali düzenlemiş ise de kanun koyucuya zorunlu durumlarda hırsızlık hali hariç katılmak mümkün değildir. Çünkü bu gibi hallerde hırsızlığı masum gösterme gibi bir durum ortaya çıkmaktadır.

ankara ceza avukatı

Hırsızlık suçu ve cezası tek başına işlenebilen bir suç olduğu gibi, bu suçu işlerken birden fazla suç da ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, fail bir binanın içine girerken kapıyı kırarak giriyor ve hırsızlık suçun işleyip olay yerinden uzaklaşıyor. Burada hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçları işlenmiş olup, fail her birinden ayrı ayrı cezalandırılmaktadır.

Fail suçu işledikten sonra ortaya çıkan zararı soruşturma veya kovuşturma aşamasında karşılarsa cezasında indirim yapılmaktadır. Karşılanması gereken zarar gerçek zarar olup, zararın gerekirse savcılık ya da mahkeme tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.

ankara ceza avukatı

Hırsızlık suçu sonucunda hakim, suçun işlendiğine kanaat getirirse T.C.K’nın 141-147 Maddeleri uyarınca suç işleyen kişiye ceza vermekte, şartları varsa suç işleyenin cezasında indirim yapabileceği gibi artırım da yapabilmektedir.  Hakim sonuç cezanın durumuna göre suç işleyen kişinin cezasını erteleyebilir, adli para cezasına çevirebilir ya da mahkumiyet kararı da verebilir.

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.