Verification: 9024c1042b2b512e yandex-verification: 9024c1042b2b512e
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.instagram.com/sunerinkartalhanhukuk

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

İcra Hukukunda Süreler

İcra ve İflas Hukukunda Süreler

İcra hukukunda iş ve işlemlerin yapılması için icra ve iflas kanununda bir takım süreler belirlenmiştir. Örneğin; itiraz süresi, haciz isteme süresi, satış isteme süresi, şikayet süresi vb.

Söz konusu sürelerin bir çoğu ilgililer yani alacaklı ve borçlu taraflar için konulmuş sürelerdir. Kanunda ilgililer için belirlenen süreler hak düşürücü sürelerdir. İlgili kişiler, yapmak istedikleri işlem için kanunda öngörülen süreler içerisinde işlem yapmazlar ise o işlemden beklenen faydayı sağlama imkanını kaybetmektedirler. Örneğin alacaklı kişi borçlunun taşınmazına haciz koymuş ise hacizli malın satışını 1 yıl içerisinde yapmalıdır. Alacaklı kişi tarafından süresi içerisinde hacizli malın satışı istenmez ise hacizli mal üzerindeki haciz kalkar. Alacaklı kişi, kanunda belirtilen süre içerisinde satış istemediği için, söz konusu işlemden beklenen faydayı sağlayamaz.

Kanunda belirtilen diğer süreler cebri icra organları için belirlenen sürelerdir. Cebri icra organları için belirlenen süreler hak düşürücü süreler değildir. Cebri icra organlarında süresi geçtikten sonra yapılan işlemlerde geçerli sayılmaktadır.

ostim avukat

Sürelerin Hesaplanması

-Ay veya yıl olarak belirtilen süreler, ayın veya yılın kaçıncı günü işlemeye başlamış ise, biteceği ay veya yılın aynı gününde biter. Örneğin 30 eylül 2018 tarihinde işlemeye başlayan 1 yıllık süre 30 eylül 2019 mesai bitimi saatinde biter.

-Gün olarak hesaplanan sürelerde, ilk gün hesaba katılmaz. Örneğin 2 Nisan Salı günü tarafınıza ulaşan bir ödeme emrinde yedi günlük itiraz süresi 3 nisan çarşamba günü işlemeye başlar ve itiraz süresi 9 Nisan Salı günü biter.

- Ay veya yıl olarak belirtilen bir süre, ay sonuna doğru işlemeye başlar ve biteceği ayın sonunda öyle bir gün yok ise, o ayın son gününde biter.

-Sürelerin içerisinde kalan resmi tatil günleri süreye dahildir.

-Sürelerin hesaplanmasında, sürenin başlamasına rastlayan tatil günleri de hesaba katılır. Örneğin cumartesi elinize ulaşan bir ödeme emrinde itiraz süresinin ilk günü pazar günüdür. İtiraz süresi pazar günü işlemeye başlar.

-Sürenin son günü resmi tatile denk geliyor ise süre, tatili takip eden ilk iş gününün mesai bitiş saatinde son bulur.

-İcra daireleri ve icra mahkemelerinde adli tatil hükümleri uygulanmaz.

Son olarak sürelerin başlaması ile ilgili genel bir hüküm yoktur. Her işlem için kanunda ayrı ayrı süreler ve sürelerin başlama tarihleri belirtilmiştir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.

ostim avukat