+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

İnanç Sözleşmesi

İnanç Sözleşmesi

İnanç sözleşmesi, inanan ile inanılan arasında bir eşya üzerindeki haklar üzerinden yapılan bir anlaşmadır. İnanç sözleşmesine göre, inanan olarak adlandırlan kimse bir eşyası veya hakkı üzerindeki alacak haklarını veya bir ayni hakkını inanılan kimseye devrederek koruma altına almak veya tasarrufta bulunmak istemektedir. İnanç sözleşmesinin taraflar arasındaki kuruluşu sözleşme konusunun geri verilmesine odaklıdır.

ankara avukat, ankara sözleşme avukatı, ankara avukatıankara avukat

Çünkü inanç sözleşmesinde sözleşme konusu eşyanın veya hakkın korunması, değerlendirilmesi, idare edilmesi için  belirli bir süreliğine inanılan kimseye verilmesi söz konusudur. İnanç sözleşmeleri güven esasına bağlı olarak kurulan bir sözleşme türü olduğu için yazılı veya sözlü olarak yapılabilmektedir. İnanç sözleşmesinde temel olarak taraflar arasında yapılan yazılı bir sözleşme ile bu sözleşmeye bağlı olarak eşya veya hak üzerindeki mülkiyetin devri söz konusudur. İnanç sözleşmesi hemen her konuda taraflar arasında sözleşme serbesti ilkesine bağlı olarak yapılabilmekle birlikte, kanunen yazılı olması şekil şartı olarak zorunlu olan konularda sözleşmenin mutlaka yazılı olması gerekmektedir. Örneğin belirli bir süre inanılanın korumasına verilecek yazlık bir villanın devredilmesi durumunda devir işlemi mutlaka yazılı olarak yapılmak zorundadır.

İnanç sözleşmesi, güven esasının yoğun olması nedeniyle bazı riskler barındırmasına rağmen uygulamada farklı nederlerle kurulabilmektedir. İnaç sözleşmesinin en yaygın kullanımlarına örnek olarak; kişinin kendisinin yapma istemediği bir işi başkasının adı ve hesabı üzerinden gizlenerek yapması, borçlu kimselerin alacaklılarından mal kaçırma amacıyla inanç sözleşmesi yapması veya almak istenen bir krediye teminat gösterme amacıyla inanç sözleşmesi kurulması gibi pek çok farklı nedene bağlı olarak inanç sözleşmesi kurulabilmektedir.

ankara avukat, ankara sözleşme avukatı, ankara avukatıankara avukat

Türk Borçlar Kanunu’nda yapılan düzenlemelere göre, inanç sözleşmesinde taraflar inanç sözleşmesi üzerindeki hak ve yetkilerini, inanç konusunun idaresi ve kullanılması hususundaki şartları, inanç sözleşmesinin nasıl sona erdirileceğini açıkça belirlemek zorundadırlar. İnanç sözleşmesinin kurulması ile taraflar karşılıklı olarak sözleşme gerği borçlanmaktadırlar. Kendisine devredilen eşya üzerinde kendi yararına tasarrufta bulunacak olan kimsenin, sözleşme konusu eşyaya veya hakka özen yükümlülüğü borcu ve sözleşme sonunda inanan tarafa teslim etme borcu bulunmaktadır.

ankara avukat, ankara sözleşme avukatı, ankara avukatıankara avukat

İnanç sözleşmesine bağlı olarak teslim / devredilen sözleşme konusunun üçüncü kişiye devredilmiş olması halinde inananın tazminat talebi hakkı mevcuttur. Türk Borçlar Kanununda bu konuda ayrıca zamanaşımı süresi belirlenmediği için, Borçlar Kanunun 146. Maddesi gereğince, tazminat davası açma hakkı 10 yıllık zamanaşımına tabi olacaktır. İnanç sözleşmesine bağlı uyuşmazlıklarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olmakla birlikte, yetki mahkeme davalıların bulunduğu yer mahkemesidir.

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.