+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

İnanç Sözleşmesi

İnanç Sözleşmesi

 

 


 

İnanç sözleşmesi, taraflar arasında özel bir güven ilişkisi kurulmasını gerektiren, özellikle gayrimenkul alım satım işlemlerinde karşımıza çıkan bir hukuki düzenlemedir. Bu tür sözleşmeler, genellikle alıcı ve satıcı arasında resmi bir satış işlemi gerçekleşmeden önce, belirli bir malın, genellikle gayrimenkulün, geçici olarak bir tarafın mülkiyetine geçmesi amacıyla yapılır. İnanç sözleşmesinde, malın asıl sahibi olan taraf, malı diğer tarafa güvene dayalı bir şekilde devreder ve diğer taraf, belirli şartlar altında bu malı koruma ve bakımını üstlenir.

 

İnanç sözleşmesi, genellikle alıcı ve satıcının belirli bir gayrimenkulün alım satımı konusunda anlaşmaya vardığı ancak çeşitli nedenlerle resmi satış işleminin hemen gerçekleştirilemediği durumlarda kullanılır. Bu durum, satıcının mal üzerindeki resmi haklarını alıcıya devretmeyi taahhüt ettiği, ancak bunun belirli bir süre sonra ya da belirli koşullar altında gerçekleşeceği anlamına gelir.

 

 

ankara borçlar hukuku avukatı

 

 

İnanç sözleşmesinin temel özelliği, taraflar arasındaki güven ilişkisine dayanmasıdır. Satıcı, alıcıya malın mülkiyetini geçici olarak devrederken, alıcıdan malı iyi bir şekilde korumasını ve sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak hareket etmesini bekler. Bu tür sözleşmeler, tarafların birbirlerine olan güvenine büyük ölçüde bağlıdır ve bu nedenle, taraflar arasında güçlü bir güven ilişkisi olması gereklidir.

 

İnanç sözleşmesi, genellikle yazılı olarak yapılır ve sözleşmede, malın devri, korunması ve bakımı ile ilgili tarafların hak ve yükümlülükleri detaylı bir şekilde belirtilir. Sözleşmede ayrıca, malın nihai olarak ne zaman ve hangi koşullar altında resmi olarak satılacağına dair hükümler de yer alır.

 

İnanç sözleşmesinin uygulanması sırasında, tarafların haklarının korunması ve sözleşmenin adil bir şekilde uygulanması büyük önem taşır. Alıcının malı koruma ve bakımını yapması, satıcının ise sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak malın nihai satışını gerçekleştirmesi beklenir. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, tarafların sözleşme hükümlerine ve ilgili yasal düzenlemelere başvurması önemlidir.

 

İnanç sözleşmesi, özellikle gayrimenkul alım satım işlemlerinde, taraflar arasında güvene dayalı bir ilişki kurulmasını ve malın geçici olarak bir tarafın mülkiyetine geçmesini sağlayan özel bir sözleşme türüdür. Bu tür sözleşmeler, tarafların birbirlerine olan güvenine dayanır ve malın korunması, bakımı ve nihai satışı ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler. İnanç sözleşmesinin başarılı bir şekilde uygulanması, tarafların sözleşme hükümlerine ve yasal düzenlemelere uygun olarak hareket etmesine bağlıdır.

 

İnanç sözleşmesi, inanan ile inanılan arasında bir eşya üzerindeki haklar üzerinden yapılan bir anlaşmadır. İnanç sözleşmesine göre, inanan olarak adlandırlan kimse bir eşyası veya hakkı üzerindeki alacak haklarını veya bir ayni hakkını inanılan kimseye devrederek koruma altına almak veya tasarrufta bulunmak istemektedir. İnanç sözleşmesinin taraflar arasındaki kuruluşu sözleşme konusunun geri verilmesine odaklıdır.

 

ankara avukat, ankara sözleşme avukatı, ankara avukatıankara avukat

 

Çünkü inanç sözleşmesinde sözleşme konusu eşyanın veya hakkın korunması, değerlendirilmesi, idare edilmesi için  belirli bir süreliğine inanılan kimseye verilmesi söz konusudur. İnanç sözleşmeleri güven esasına bağlı olarak kurulan bir sözleşme türü olduğu için yazılı veya sözlü olarak yapılabilmektedir. İnanç sözleşmesinde temel olarak taraflar arasında yapılan yazılı bir sözleşme ile bu sözleşmeye bağlı olarak eşya veya hak üzerindeki mülkiyetin devri söz konusudur. İnanç sözleşmesi hemen her konuda taraflar arasında sözleşme serbesti ilkesine bağlı olarak yapılabilmekle birlikte, kanunen yazılı olması şekil şartı olarak zorunlu olan konularda sözleşmenin mutlaka yazılı olması gerekmektedir. Örneğin belirli bir süre inanılanın korumasına verilecek yazlık bir villanın devredilmesi durumunda devir işlemi mutlaka yazılı olarak yapılmak zorundadır.

 

İnanç sözleşmesi, güven esasının yoğun olması nedeniyle bazı riskler barındırmasına rağmen uygulamada farklı nederlerle kurulabilmektedir. İnaç sözleşmesinin en yaygın kullanımlarına örnek olarak; kişinin kendisinin yapma istemediği bir işi başkasının adı ve hesabı üzerinden gizlenerek yapması, borçlu kimselerin alacaklılarından mal kaçırma amacıyla inanç sözleşmesi yapması veya almak istenen bir krediye teminat gösterme amacıyla inanç sözleşmesi kurulması gibi pek çok farklı nedene bağlı olarak inanç sözleşmesi kurulabilmektedir.

 

ankara avukat, ankara sözleşme avukatı, ankara avukatıankara avukat

 

Türk Borçlar Kanunu’nda yapılan düzenlemelere göre, inanç sözleşmesinde taraflar inanç sözleşmesi üzerindeki hak ve yetkilerini, inanç konusunun idaresi ve kullanılması hususundaki şartları, inanç sözleşmesinin nasıl sona erdirileceğini açıkça belirlemek zorundadırlar. İnanç sözleşmesinin kurulması ile taraflar karşılıklı olarak sözleşme gerği borçlanmaktadırlar. Kendisine devredilen eşya üzerinde kendi yararına tasarrufta bulunacak olan kimsenin, sözleşme konusu eşyaya veya hakka özen yükümlülüğü borcu ve sözleşme sonunda inanan tarafa teslim etme borcu bulunmaktadır.

 

ankara avukat, ankara sözleşme avukatı, ankara avukatıankara avukat

 

İnanç sözleşmesine bağlı olarak teslim / devredilen sözleşme konusunun üçüncü kişiye devredilmiş olması halinde inananın tazminat talebi hakkı mevcuttur. Türk Borçlar Kanununda bu konuda ayrıca zamanaşımı süresi belirlenmediği için, Borçlar Kanunun 146. Maddesi gereğince, tazminat davası açma hakkı 10 yıllık zamanaşımına tabi olacaktır. İnanç sözleşmesine bağlı uyuşmazlıklarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olmakla birlikte, yetki mahkeme davalıların bulunduğu yer mahkemesidir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.