+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Bankalar Birliği Hakem Heyeti Başvurusu

Bankalar Birliği Hakem Heyeti Başvurusu

 

 

 


 

Bankalar Birliği Hakem Heyeti başvurusu, bankacılık hizmetleri sırasında yaşanan anlaşmazlıkların çözümü için tüketicilerin başvurabileceği önemli bir mekanizmadır. Bu mekanizma, tüketiciler ile bankalar arasında ortaya çıkan sorunların adil ve etkin bir şekilde çözülmesini amaçlar. Bankalar Birliği Hakem Heyeti, bağımsız bir yapıya sahiptir ve taraflar arasındaki uyuşmazlıkları tarafsız bir şekilde değerlendirir. Bu süreç, hem tüketicilere hem de bankalara, mahkeme dışı bir çözüm yolu sunarak zaman ve maliyetten tasarruf sağlar.

 

Bankalar Birliği Hakem Heyetine başvurabilmek için bazı şartların karşılanması gerekir. İlk olarak, tüketici tarafından bankaya karşı şikayetin öncelikle bankanın kendisine yapılması ve bankanın bu şikayeti çözümlemesi için makul bir süre tanınması gerekmektedir. Eğer banka, şikayete makul bir süre içinde çözüm üretemez veya tüketici bankanın verdiği cevaptan memnun kalmazsa, tüketici Bankalar Birliği Hakem Heyeti'ne başvurabilir.

 

ankara tüketici avukatı

 

Başvuru süreci genellikle şikayetin yazılı olarak sunulmasını gerektirir. Tüketici, şikayetini detaylı bir şekilde açıklayan ve yaşanan sorunu, talep edilen çözümü içeren bir dilekçe hazırlamalıdır. Dilekçede, tüketici ile banka arasındaki ilişkiyi belgeleyen, örneğin hesap özetleri, yazışmalar, sözleşmeler gibi destekleyici belgeler de sunulmalıdır.

 

Bankalar Birliği Hakem Heyeti, başvuruyu aldıktan sonra, konuyla ilgili tüm bilgileri dikkatlice inceler. Taraflardan ek bilgi veya belge talep edebilir. Değerlendirme süreci sırasında, heyet, tüketiciyi ve bankayı dinleyebilir, gerekli gördüğü takdirde uzman görüşü alabilir. Bu süreç, genellikle belirli bir süre içinde tamamlanır ve taraflara makul bir çözüm sunmayı amaçlar.

 

Heyetin kararı, genellikle bağlayıcı niteliktedir, ancak tarafların hakem heyeti kararına itiraz etme hakkı vardır. İtiraz süreci, taraflara kararın yeniden gözden geçirilmesi için bir fırsat sunar. Ancak, hakem heyeti kararlarının büyük çoğunluğu, taraflar tarafından kabul edilir ve uygulanır.

 

Bankalar Birliği Hakem Heyetine başvuru yapmak, tüketicilere hızlı, etkin ve düşük maliyetli bir çözüm sunar. Bu süreç, tüketicinin haklarının korunmasına yardımcı olur ve bankalar ile tüketiciler arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine katkıda bulunur. Tüketicilerin, hakem heyeti başvurusu sürecinde haklarını ve sürecin işleyişini iyi anlamaları önemlidir. Bu bilgi, tüketicilere güven verir ve bankacılık hizmetlerinde daha adil ve şeffaf bir ortamın oluşmasına yardımcı olur.

 

Bankalar birliği hakem heyeti başvurusu hakkında: Teknolojinin gelişmesi, mobil bankacılık hizmetlerinin çeşitli alanlara yayılması neticesinde bankacılık faaliyetleri hemen her alanda ödeme işlemleri ve yatırım faaliyetleri açısından aktif olarak kullanılır hale gelmiştir. Bankaların sağladıkları kolaylıkların yanı sıra bazen çeşitli sebeplerle bankacılık hizmetinden yararlanacak olan kişiler bu hizmetlerin sağlanmasında birtakım sıkıntılar yaşayabilmektedir.

 

Bankacılık işlemleri ile alakalı olarak yaşanabilecek sıkıntılarda öncelikle ilgili bankayla iletişim kurma yolunun tercih edilmesi, sorun çözümünde daha etkin ve zaman tasarrufu sağlayacak bir seçenektir. Nitekim Bankacılık Kanununun Müşteri Hakları başlıklı bölümünde düzenlenen 76. Madde gereğince bankalar müşterilerine verdikleri hizmetlerden kaynaklı olarak yaşanabilecek her türlü sorunlara cevap verebilecek bir sistem ile çalışmak ve müşterilerine bu hizmetlerle ilgili olarak gerekli bilgileri vermekle yükümlüdürler.

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

 

İlgili banka ile iletişim kurulamaması ya da görüşmelerin sorunun çözümü noktasında karşılık bulmaması hallerinde tüketiciler, ilçelerde yer alan tüketici hakem heyetleri veya Türkiye Bankalar Birliği Hakem Heyeti’ne ilgili banka ile ilgili şikayet etme yoluna gidebilmektedirler.

 

Bankalar Birliği Hakem Heyetine başvuru öncesinde mutlaka ilgili bankaya yazılı olarak şikayet başvurusunda bulunulmuş olması ve bankadan başvuru teyit belgesinin temin edilmiş olması gerekmektedir. Bankaya verilen şikkayet dilekçesinin mutlaka banka yetkilisi tarafından teslim alındığına dair imza ve açık tarih bulunan örneğinin başvuran ilgili kişide bulunması gerekmektedir. Başvuru teyit belgesinin bankadan alınması ile ilgili bankanın 30 günlük cevap verme süresi başlayacaktır. Bankalar bu aşamadan sonra iki seçeneğe sahiptir. 30 gün içerisinde  ilgili müşteriye yanıt verebilir ya da 10 günlük ek süre verilmesini talep edebilir.

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

 

Süresi içerisinde ilgili bankadan gelen yanıt üzerine, şikayette bulunacak olan müşteri 60 gün içerisinde Türkiye Bankalar Birliği sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunabilmektedir.

 

Türkiye Bankalar Birliği Hakem Heyetine yapılacak başvurularda başvuru formuna ek olarak iletilmesi gereken belgeler:

 

İlgili bankadan temin edilecek yazılı yanıt örneği,

 

İlgili bankaya gönderilen şikayet/ başvuru dilekçesi örneği,

 

Başvuru teyit belgesi,

 

Başvuruya ilişkin işlemleri gösterir belge örnekleri olarak belirlenmiştir.

 

Bankaların 30 günlük cevap süresi içerisinde yanıt vermemesi ve ek süre talebinde de bulunmamış olması hallerinde, ilgili müşterilerin 60 günlük süre içerisinde Türkiye Bankalar Birliğine başvurma hakkı bulunmaktadır.

 

İlgili bankaların, kredi ve banka kartları ile ilgili yaşanan sorunlara yanıt verme süresi 20 gün olarak belirlenmiştir. Kredi ve banka kartları dışında müşteri şikayetlerine yanıt verme süresi 30 gün olarak düzenlenmiştir. Bankalar Birliği Hakem Heyeti, yapılan başvuru sonrasında 15 gün içerisinde ilgili şikayet sahibine bilgi vermektedir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.