+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

İsim Değişikliği Davası

İsim Değişikliği Davası

 

 

 


 

İsim Değişikliği Davası, bir kişinin yasal adını değiştirmek için açtığı hukuki süreci ifade eder. Bu tür davalar, bireylerin çeşitli sebeplerle mevcut isimlerini değiştirmek istemeleri üzerine gündeme gelir. İsim değişikliği talepleri, kişisel tercihler, ailevi nedenler, sosyal sebepler veya kişisel kimlikle ilgili durumlar gibi çeşitli sebeplerle gerçekleştirilebilir.

 

İsim değişikliği davası sürecinde, talepte bulunan kişi, isim değişikliğinin gerekçelerini ve yeni istediği ismi mahkemeye sunar. Mahkeme, başvuruyu değerlendirirken, talebin makul ve haklı sebeplere dayanıp dayanmadığını inceler. Bu süreç, genellikle bireyin sosyal yaşamını, iş hayatını ve psikolojik durumunu etkileyebilecek önemli bir karardır.

 

ankara isim değişikliği davası

 

İsim değişikliği davası sonucunda mahkeme, talebin uygunluğuna bağlı olarak kişinin adını değiştirme talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Kabul edilmesi durumunda, yeni isim resmi kayıtlarda güncellenir ve kişi bu yeni ismi kullanmaya başlar.

 

İsim değişikliği, bireyin kimlik algısını ve toplum içindeki yerini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle, bu tür bir davanın açılması, kişinin kendini daha iyi ifade edebilmesi ve sosyal yaşamda kendini daha rahat hissedebilmesi için önemli bir adım olabilir. İsim değişikliği davası, bireylerin kendilerini daha iyi ifade etme ve kişisel kimliklerini daha iyi yansıtma hakkını temsil eder.

 

İsim değişikliği davası hakkında 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27. Maddesinde yapılan düzenlemeye göre, haklı sebeplerin varlığı halinde kişiler dava açılması yoluyla isim ve soyad değişikliği talebinde bulunabilmektirler. Yine 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında yer alan düzenlemelere göre kişiler ad ve soyadlarında Soyadı Kanunu’na aykırılık içeren, genel ahlak kurallarına aykırılık içeren, küçük düşürücü ifadelerin yer aldığı isim ve soyadlarını değiştirme hakkına sahiptir. Burada önemli, olan nokta isim değişikliği talebinin haklı ve hukuken geçerli sayılabilecek nedenlere dayalı olmasıdır. Bu talebin haklılığını kanıtlama yükümlülüğü isim değişikliği veya soyad değişikliği talebinde bulunan kişi üzerindedir.

 

 

ankara avukat, batıkent avukat, yenimahalle avukatankara avukat

 

İsim veya soyisim değişikliklerinde haklı sayılabilecek nedenler arasında:

 

-İsmin veya soyismin  toplum ahlak kuralların aykırılık içeren anlam içermesi,

 

-Toplumda alay konusu veya gülünç bulunması,

 

-Kişinin dini inancını değiştirmesi,

 

-Kişinin isminden ciddi anlamda rahatsız olarak kişiliği ile bağdaşmadığını düşünmesi,

 

-Kişinin içinde bulunduğu toplumda ismi nedeniyle ayrımcılığa uğruyor olması gibi pek çok kişisel nedene bağlı gerekçe sayılabilmektedir. İsim ve soy isim değişikliği kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu için haklı sebepler kişiler özelinde arttırılabilmektedir.

 

İsim ve soyisim davalarında da haklı gerekçenin kanıtlanması adına tanık deliline başvurulabilmektedir. Çünkü tanık delili isim ve soy isim davalarında önemli bir delil olarak yer almaktadır. İsim veya soyad değişikliği, isimden kaynaklı yaşanan karışıklığa bağlanıyorsa karışıklık yaşanan resmi ve özel belgelerin mahkemeye sunulması da talebin haklılığının kanıtlanması adına önemli bir delil olarak değerlendirelecektir.

 

 

ankara avukat, batıkent avukat, yenimahalle avukatankara avukat

 

İsim değişikliği davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olup, yetkili mahkeme olarak davacı ikametgahının  bulunduğu yer mahkemesinde dava açılabilmektedir. İsim veya soyad değişikliği davasında gösterilecek karşı taraf, anne ya da baba olmayıp, nüfus müdürlüğü olması gerekmektedir.

 

Medeni Kanunu’n 27. Maddesindeki düzenlemeye göre isim veya soyadı değişikliğini mahkeme kararıyla değiştirilen kimsenin, adının değiştirildiği nüfus sicilinde kayıt ve ilan olunması gerekmektedir. Yaşı 18’den küçük olan kişiler için işlemler velileri veya avukatları vasıtasıyla yürütülmektedir.  Medeni Kanun’daki düzenlemeye göre yapılan isim değişikliği nedeniyle objektif  somut delillere dayandırılarak zarar gördüğünü iddia eden kimseler bir yıl içerisinde değişikliğin iptali için dava açabilmektedir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.