+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Kefalet Sözleşmesi

Kefalet Sözleşmesi

Kefalet sözleşmeleri, aralarında borç ilişkisi kurulacak olan taraflar için bir güven teşkil eden bir kurumdur.

Kefalet Sözleşmesi mevzuatımızda Türk Borçlar Kanunu’nun 581 ve devamındaki maddeler kapsamında düzenleme altına alınmıştır. Buna döre kefalet sözleşmesinde kefil olarak yer alan kimseler; borçlunun alacaklıya karşı borcunu ifa etmemesi halinde sözleşme gereği borçlunun sorumlu olduğu yükümlülükleri üstlenmektedirler.

Kefil olacak kimselere önemli bir sorumluluk yükleyen kefalet sözleşmeleri sıkı şekil şartlarına bağlanmıştır. O nedenle, geçerli bir kefalet sözleşmesinden bahsedilebilmesi için:

ankara avukat, yenimahalle avukat, ostim avukatankara avukat

-Hukuken mevcut ve geçerli bir sözleşmenin bulunması,

-Sözleşmenin yazılı olarak akdedilmesi,

-Kefaletin azami sınırının belirlenmesi,

-Kefalet tarihinin belirtilmesi,

-Kefil olacak kimselerin varsa eşlerinin açık rızasının bulunması gerekmektedir.

Kefalet sözleşmelerinde evli kişiler açısından eşin rızası sözleşme geçerliliğinin sağlanması açısından önem taşımaktadır. Şöyle ki, Borçlar Kanunu’nun 584. Maddesinde yapılan düzenlemede eşler arasında mahkeme tarafından verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmamış olması halinde, kefil olabilmek için eş rızasının alınması gerektiği belirtilmektedir.

Kefalet sözleşmesi, adi kefalet, birlikte kefalet ve müteselsil kefalet olarak düzenlenebilmektedir.

Rızanın kefalet sözleşmesi yapılmadan önce ya da en geç sözleşmenin kurulması anında verilmiş olması aranmaktadır. Aksi takdirde geçerli, bir kefalet sözleşmesinin varlığından söz edilemeyecektir.

ankara avukat, yenimahalle avukat, ostim avukatankara avukat

Kanunda yapılan düzenlemeye göre, ticaret siciline kayıtlı işletme sahipleri veya ticari şirket ortakları ile şirket yöneticileri açısından, işletme veya şirketle ilgili olarak yapacakları kefalet sözleşmeleri mesleki faaliyetleri kapsamında yer aldığı için sözleşmenin geçerliliği eş rızasına bağlanmamıştır.

Kefalet sözleşmesi ile kefil olan kimselerin, borçlunun ödemediği borcu alacaklıya ödedikten sonra asıl borçluya rücu etme hakları bulunmaktadır.

Stj. Av. Bilge TOPCU

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.