+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Dolandırıcılık Suçu - Ankara Ceza Avukatı

Dolandırıcılık Suçu - Ankara Ceza Avukatı

 

 


 

Dolandırıcılık suçu, bir kişinin başkasını aldatıcı yollarla kandırarak maddi çıkar sağlaması eylemidir. Bu suç, kişisel verilerin kötüye kullanılmasından, sahte belge düzenlenmesine, internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Dolandırıcılık, mağdurların maddi kayıplar yaşamasına neden olduğu gibi, güven duygusunun zedelenmesine ve psikolojik zararlara da yol açabilir. Ankara Ceza Avukatı olarak dolandırıcılık suçuyla ilgili vakalarda mağdurlara hukuki destek sağlamak, suç faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve faillerin adalet önünde hesap vermesini sağlamak önemli bir sorumluluktur.

 

ankara ceza avukatı

 

Dolandırıcılık Suçunun Özellikleri

 

1.Aldatma ve Kandırma: Dolandırıcılık suçu, aldatma ve kandırma eylemleri üzerine kuruludur. Failler, mağdurları yanıltıcı bilgiler vererek veya gerçeği çarpıtarak maddi çıkar sağlar.

  1.  

2. Maddi Çıkar: Bu suçun temel amacı, hileli yollarla maddi çıkar elde etmektir. Dolandırıcılık, doğrudan para, mal veya hizmet elde etmeyi hedefler.

 

3. Çeşitlilik: Dolandırıcılık, geleneksel yöntemlerden, teknolojik araçların kullanıldığı sofistike yöntemlere kadar geniş bir çeşitlilik gösterir. İnternet dolandırıcılığı, kredi kartı dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı bu suçun yaygın biçimlerindendir.

 

Ankara Ceza Avukatının Rolü

 

1.Mağdurların Temsili: Ankara Ceza Avukatı, dolandırıcılık mağdurlarını temsil ederek, yaşadıkları maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi için çalışır. Avukat, mağdurların haklarını savunur ve adil bir yargılama sürecinin sağlanmasına katkıda bulunur.

  1.  

2. Suç Faaliyetlerinin Soruşturulması: Dolandırıcılık suçları, genellikle karmaşık soruşturmalar gerektirir. Avukatlar, faaliyetlerin ortaya çıkarılması, delillerin toplanması ve faillerin tespiti için kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapar.

 

3. Hukuki Danışmanlık: Ankara Ceza Avukatı, dolandırıcılıkla suçlanan bireylere hukuki danışmanlık sağlar. Avukat, suçlamaların ciddiyetine göre savunma stratejileri geliştirir ve müvekkillerinin haklarını korur.

 

4. Önleyici Tedbirler ve Bilinçlendirme: Avukatlar, dolandırıcılık suçlarına karşı önleyici tedbirler konusunda danışmanlık yapar ve toplumu bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunur. Bu, bireylerin ve kurumların dolandırıcılık girişimlerine karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlar.

 

Dolandırıcılık suçuyla mücadele, mağdurların haklarının korunması ve toplumsal güvenliğin sağlanması açısından büyük önem taşır. Ankara Ceza Avukatı olarak bu alandaki faaliyetler, hukukun üstünlüğünü pekiştirir, mağdurlara adaletin sağlanmasına yardımcı olur ve suç faaliyetlerinin önlenmesine katkıda bulunur. Profesyonel hukuki yardım, dolandırıcılık suçları karşısında bireylerin ve kurumların daha güvende olmalarını sağlar ve adaletin tecellisine katkı sağlar.

 

Dolandırıcılık suçu hileli davranışlarla mağdurun aldatılması ve bunu sonucunda haksız kazanç elde edilmesi ile işlenmektedir. Dolandırıcılık suçu mevzuatımızda Türk Ceza Kanunu’nun 157 maddesinde düzenlenmiş olup, nitelikli dolandırıcılık hali TCK’nın 158. Maddesinde hüküm altına alınmıştır.

 

Dolandırıcılık suçu takibi şikayete bağlı olmayan bir suç olduğu için re’sen soruşturma ve kovuşturma yürütülmektedir. Dolandırıcılık suçunun basit haliyle işlenmesi halinde işleyecek olan zamanaşımı süre 8 yıldır. O nedenle suçun işlenmesinden itibaren 8 yıl içerisinde savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. Basit dolandırıcılık suçu uzlaştırmaya tabi suçlar kategorisine alınmış olup, soruşturma aşamasında önce uzlaşma yoluna gidilmesi; uzlaşmanın sağlanamaması halinde soruşturma ve kovuşturma aşamalarının yürütülmesi öngörülmüştür.

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara ceza avukatı

 

Dolandırıcılık suçuna karşı yapılan düzenlemelerde korunan hukuki yarar malvarlığı ve bunun yanında irade özgürlüğüdür. Bu suçun faili herhangi bir kimse olabilmektedir.  Tacir veya şirket yöneticisi olan kimseler ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında “mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması” suretiyle işlenmesi dolandırıcılık suçunun nitelikli halidir.

 

Dolandırıcılık suçunun mağduru,  zarar uğrayan gerçek ya da tüzel kişidir. Suçun maddi unsurları ise, hileli bir davranış ve bu davranışın sonucunda mağdurun veya üçüncü bir kişinin zararına olarak failin kendisine veya üçüncü bir kişiye yarar sağlamasıdır.  Dolandırıcılık suçu çeşitli fiillerle işenebilmektedir. Bu fiillerin ortak özelliği ise hepsinde kast bulunması ve karşı tarafın iradesini yanıltıcı hile yapılmasıdır. Eğer karşı tarafın iradesi bir kamu görevlisi tarafından aldatılırsa dolandırıcılık suçunu değil,ikna suretiyle irtikap suçunu oluşturmaktadır.

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara ceza avukatı

 

Dolandırıcılık suçu etkin pişmanlık kurumunun uygulanabildiği bir suç türüdür. Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu’nun 168. Maddesinde:

 

“1-….dolandırıcılık..suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.

 

2- Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir.” denilerek soruşturma ve kovuşturma aşamalarında uygulanabilecek ceza indirim miktarları belirlenmiştir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.