+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Haciz

Haciz

 

 

 


 

Haciz, alacaklıların borçluların ödeme yapmaması durumunda borçlarını tahsil etmek amacıyla, borçlunun mal varlıklarına el koyma işlemidir. Haciz süreci, alacaklı tarafından borcun tahsil edilememesi durumunda başlatılır ve yasal bir süreçtir.

 

Haciz işlemi, borçluya karşı icra takibi başlatıldıktan sonra gerçekleştirilir. İcra dairesi, borçluya haciz uygulanacağını bildiren bir tebligat gönderir. Bu tebligat, borçlunun mal varlıklarına el konulacağını ve belirli bir süre içinde borcunu ödemesi gerektiğini belirtir.

 

Haciz işlemi sırasında, icra memurları, borçlunun maaşına, banka hesaplarına, gayrimenkullerine veya diğer değerli eşyalarına el koyabilir. Haczedilen mal varlıkları, borç miktarını karşılamak için açık artırma veya satış yoluyla nakde çevrilebilir.

 

 

ankara icra avukatı

 

 

Borçlu, haciz işlemine karşı itiraz edebilir ve bu itiraz, ilgili mahkemede değerlendirilir. İtirazın kabul edilmesi durumunda, haciz işlemi iptal edilebilir veya şartları değiştirilebilir.

 

Haciz süreci, borçlunun mali durumunu ve yaşam standartlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle, haciz işlemleri yasal prosedürlere ve düzenlemelere uygun olarak yapılmalı ve borçlunun hakları gözetilmelidir.

 

 

ankara icra avukatı

 

 

 

Haciz, alacaklılar için borçlarını tahsil etmenin etkili bir yolu olmakla birlikte, borçlular için zorlayıcı bir süreç olabilir. Bu süreçte, alacaklıların ve borçluların haklarının korunması için hukuki süreçlerin doğru bir şekilde takip edilmesi ve gerektiğinde profesyonel hukuki yardım alınması önemlidir. Haciz, alacak ve borç ilişkilerinde önemli bir yasal araç olarak işlev görür ve tarafların haklarının adil bir şekilde korunmasını sağlar.

 

Haciz; borçlunun borcuna yetecek miktarda malvarlığına hukuken el koyulmasıdır. Fiilen el koyma geçerlilik şartı değildir. Ancak istisnai olarak para, hisse senedi, altın, gibi değerli taşınırlarda fiilen el koyma geçerlilik şartıdır. Taşınmazlarda tapuya şerh düşülmelidir. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl içinde haciz talep edilmelidir. 1 yıllık süre hak düşürücüdür.

 

 

ankara avukatAnkara Avukat

 

 

Haciz Türleri:

 

Kesin Haciz: Takibin kesinleşmesinden sonra, satış yetkisi veren haciz türüdür.

 

Geçici Haciz: İmzaya itiraz ve itirazın geçici kaldırılması halinde istenebilir.

 

İhtiyadi Haciz: Para alacaklarına ilişkin takibin sonucunu güvence altına almak için istenmektedir. Alacağın güvence altına alınması için borçlunun borcuna yetecek miktarda malvarlığına mahkeme kararıyla hukuken el koyulmasıdır. Mahkeme kararının gerekli olduğu tek haciz türüdür. 10 gün içinde kararın yerine getirilmesi istenmelidir. İhtiyati haciz ve geçici haciz; kesin hacze dönüşmedikçe satış isteme yetkisi vermez.

 

İlave Haciz: Hacze iştirak nedeniyle hacizli malın alacağın tamamını karşılamaması üzerine talep halinde yapılan ek hacizdir.

 

Tamamlama Haczi: İcra müdürünün yanlış kıymet takdiri nedeniyle hacizli malın alacağın tamamını karşılamaması üzerine kendiliğinden (resen), talebe gerek olmadan yaptığı ek hacizdir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.