+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Haciz

Haciz

Haciz; borçlunun borcuna yetecek miktarda malvarlığına hukuken el koyulmasıdır. Fiilen el koyma geçerlilik şartı değildir. Ancak istisnai olarak para, hisse senedi, altın, gibi değerli taşınırlarda fiilen el koyma geçerlilik şartıdır. Taşınmazlarda tapuya şerh düşülmelidir. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl içinde haciz talep edilmelidir. 1 yıllık süre hak düşürücüdür.

ankara avukatAnkara Avukat

Haciz Türleri:

Kesin Haciz: Takibin kesinleşmesinden sonra, satış yetkisi veren haciz türüdür.

Geçici Haciz: İmzaya itiraz ve itirazın geçici kaldırılması halinde istenebilir.

İhtiyadi Haciz: Para alacaklarına ilişkin takibin sonucunu güvence altına almak için istenmektedir. Alacağın güvence altına alınması için borçlunun borcuna yetecek miktarda malvarlığına mahkeme kararıyla hukuken el koyulmasıdır. Mahkeme kararının gerekli olduğu tek haciz türüdür. 10 gün içinde kararın yerine getirilmesi istenmelidir. İhtiyati haciz ve geçici haciz; kesin hacze dönüşmedikçe satış isteme yetkisi vermez.

İlave Haciz: Hacze iştirak nedeniyle hacizli malın alacağın tamamını karşılamaması üzerine talep halinde yapılan ek hacizdir.

Tamamlama Haczi: İcra müdürünün yanlış kıymet takdiri nedeniyle hacizli malın alacağın tamamını karşılamaması üzerine kendiliğinden (resen), talebe gerek olmadan yaptığı ek hacizdir.

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.

Stj. Av. Sümeyye Karabağ