• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Ostim Kartalhan Hukuk & Danışmanlık

Av. Meltem Kartalhan

Kartalhan Hukuk & Danışmanlık

Av. Meltem Kartalhan

Adres: Ostim Osb Mah. 100. Yıl Bulvarı No:55 Ostim Prestij Plaza C Blok Daire:52 Ostim/Yenimahalle/Ankara

İletişim: 0532 136 67 54

COVID-19 Salgını ve Sermaye Şirketlerinde Kâr ve Kâr Payı Avansı Dağıtımı

COVID-19 Salgını ve Sermaye Şirketlerinde Kâr ve Kâr Payı Avansı Dağıtımı

COVID-19 Salgını sebebiyle Ticaret Bakanlığı Sermaye Şirketlerinde Kâr ve Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Duyuru yayınlamıştır. Duyurunun kapsamına bakıldığında kamu iştiraki olan şirketler dışında tüm sermaye şirketleri için bir kâr ve kazanç payı dağıtımı sınırlamasına gidilmesi istenmektedir. Sermaye şirketlerinden, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl (2020) yapılacak genel kurullarda geçmiş yıl (yani 2018 ve öncesi) kârlarının hiç dağıtılmaması; 2019 yılı net dönem kârının ise %25’inden fazlasının dağıtılmaması; yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi talep edilmiştir. Paranın yedek akçede tutulması amaçlanmaktadır. Karın şirket bünyesinde tutulması hususu ve mülkiyet hakkının ihlaline yol açıp açmadığı tartışmalıdır.

ankara avukat

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, duyuruda istenen hususları genel kurul gündemlerine eklemek zorundadırlar. Duyurunun genel kurul gündemine madde olarak eklenmesinin ötesinde, devlet tarafından öngörülen bir zorunluluk olarak ele alındığı anlaşılmalıdır. Şirketler hukukundaki en önemli malvarlıksal haklardan biri olarak kâr payı hakkının ve kâr payı avansının, Bakanlıkça sınırlanması mümkün değildir. Sınırlama ancak kanuni bir düzenleme ile hayata geçirilebilir. Bakanlıkça TOBB’a gönderilen duyuru, kâr dağıtım sınırlaması yönünden kanuni temeli olan bir düzenleyici işlem olmadığından, TTK m. 210 hükmüne dayanılarak Bakanlıkça şirketlerde yapılacak denetimin bir unsuru olarak görülmesi de mümkün değildir. Kanuna dayanılarak çıkarılan düzenleyici işlemlere aykırılık olarak görülmemesi gerekmektedir.

ankara avukat

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.

Stj. Av. Sümeyye Karabağ