+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Zamanaşımının Kesilmesinin Borçlulara Etkisi

Zamanaşımının Kesilmesinin Borçlulara Etkisi

Borç ilişkilerinin taraflarında birden fazla kişi yer alabilmekte veya kanun gereği müteselsil sorumluluk halleri söz konusu olabilmektedir. Örneğin borç ilişkisinin borçlu tarafında birden fazla borçlu olması durumunda alacaklı sadece bir borçluya karşı icra takibi başlatmışsa durum ne olacaktır, aleyhine takip başlatılmayan borçlular bakımından da zamanaşımı süresi kesilecek midir yoksa işlemeye devam mı edecektir? TBK madde 155'de bu gibi hallerde ne olacağı düzenlenmiştir. Buna göre açıklayacak olursak:

ankara avukat

Zamanaşımı müteselsil borçlulardan veya bölünemeyen borcun borçlularından birine karşı kesilince, diğerlerine karşı da kesilmiş olur. Örneğin, birlikte kiralayanlar kanun gereği kiraya verene karşı kira borcu bakımından müteselsil sorumludurlar. Kira borcunun ödenmemesi halinde kiraya veren kiralayanlardan sadece birine karşı icra takibi başlatmış olsa dahi hepsi bakımından zamanaşımı süresi kesilecektir.

Zamanaşımı asıl borçluya karşı kesilince, kefile karşı da kesilmiş olur. Ancak zamanaşımı kefile karşı kesilince, asıl borçluya karşı kesilmiş olmaz.

Av. Gülüzar Ekin

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.