+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Zamanaşımının Kesilmesinin Borçlulara Etkisi

Zamanaşımının Kesilmesinin Borçlulara Etkisi

 

 

 


 

Borç ilişkilerinin taraflarında birden fazla kişi yer alabilmekte veya kanun gereği müteselsil sorumluluk halleri söz konusu olabilmektedir. Örneğin borç ilişkisinin borçlu tarafında birden fazla borçlu olması durumunda alacaklı sadece bir borçluya karşı icra takibi başlatmışsa durum ne olacaktır, aleyhine takip başlatılmayan borçlular bakımından da zamanaşımı süresi kesilecek midir yoksa işlemeye devam mı edecektir? TBK madde 155'de bu gibi hallerde ne olacağı düzenlenmiştir. Buna göre açıklayacak olursak:

 

ankara avukat

 

Zamanaşımı müteselsil borçlulardan veya bölünemeyen borcun borçlularından birine karşı kesilince, diğerlerine karşı da kesilmiş olur. Örneğin, birlikte kiralayanlar kanun gereği kiraya verene karşı kira borcu bakımından müteselsil sorumludurlar. Kira borcunun ödenmemesi halinde kiraya veren kiralayanlardan sadece birine karşı icra takibi başlatmış olsa dahi hepsi bakımından zamanaşımı süresi kesilecektir.

 

Zamanaşımı asıl borçluya karşı kesilince, kefile karşı da kesilmiş olur. Ancak zamanaşımı kefile karşı kesilince, asıl borçluya karşı kesilmiş olmaz.

 

Zamanaşımının kesilmesi, borçların tahsilatında önemli bir hukuki süreçtir ve borçlular üzerinde belirgin etkiler yaratır. Borçların zamanaşımı süresi, alacaklının borcu tahsil etme hakkının sınırlı bir zaman diliminde geçerli olduğunu ifade eder. Ancak, belirli eylemler veya olaylar zamanaşımı sürecini keser ve bu sürenin yeniden başlamasına neden olur, böylece alacaklının borcu tahsil etme süresi uzar. İşte zamanaşımının kesilmesinin borçlulara etkileri ile ilgili bazı temel bilgiler:

 

Zamanaşımı Süresinin Uzaması: Zamanaşımının kesilmesi, borçlunun ödeme yükümlülüğünün uzun bir süre boyunca devam etmesine neden olabilir. Bu, borçlunun mali yükümlülüklerinin daha uzun bir süre boyunca sürmesi anlamına gelir.

 

Borçların Yeniden Canlanması: Borçlu, zamanaşımı sürecinin kesilmesi durumunda, aslında zamanaşımına uğramış ve tahsil edilemez hale gelmiş bir borcun yeniden tahsil edilebilir hale gelmesi riskiyle karşı karşıya kalabilir.

 

Hukuki Eylemler: Zamanaşımının kesilmesi genellikle, alacaklının borcu tahsil etmek için hukuki bir eylemde bulunması (dava açma, ihtarname gönderme gibi) veya borçlunun borcu kabul etmesi (ödeme yapma, taksitlendirme gibi) gibi eylemlerle gerçekleşir.

 

 

ankara icra avukatı

 

 

Mali Planlama ve Anlaşmalar: Borçlular, zamanaşımının kesilmesi riskini göz önünde bulundurarak mali planlarını ve borç ödeme stratejilerini dikkatli bir şekilde yönetmelidir. Anlaşmalar ve ödeme planları bu süreçte stratejik öneme sahiptir.

 

Hukuki Danışmanlık: Zamanaşımının kesilmesi ve bunun borçlar üzerindeki etkileri karmaşık hukuki meseleler olabilir. Borçluların haklarını ve yükümlülüklerini anlamaları ve uygun adımlar atabilmeleri için profesyonel hukuki danışmanlık alması önemlidir.

 

Zamanaşımının kesilmesinin borçlulara etkisi, genellikle borç yükümlülüklerinin süresinin uzaması ve finansal planlamalar üzerindeki potansiyel değişiklikler şeklinde ortaya çıkar. Borçluların bu süreçte bilinçli ve proaktif olmaları, mali haklarını korumak ve olası yükümlülüklerden kaçınmak için önemlidir. Hukuki süreçlerin ve zamanaşımı kurallarının doğru anlaşılması, borçluların mali geleceklerini etkili bir şekilde yönetmelerini sağlar ve haksız yere uzayan borç yükümlülüklerine karşı koruma sunar.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.