+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Covid-19 (Korona) Salgınının İş Hukukuna Etkisi

Covid-19 (Korona) Salgınının İş Hukukuna Etkisi

 

 

 


 

Covid-19 (Korona) salgınının iş hukukuna etkisi, dünya genelinde işverenler ve çalışanlar üzerinde önemli yansımalar oluşturdu. Pandemi, işyerlerindeki çalışma düzenini, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını, iş sözleşmelerini ve çalışma koşullarını derinden etkiledi. Salgın süresince, birçok işyeri geçici olarak kapanmak zorunda kaldı veya uzaktan çalışma gibi alternatif çalışma yöntemlerine geçiş yaptı.

 

İş hukukunda, pandemi sürecinin getirdiği bu değişiklikler, iş sözleşmelerinde esneklik, izin politikaları, işten çıkarmalar ve iş güvenliği önlemleri gibi çeşitli alanlarda kendini gösterdi. İşverenler, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için ek önlemler almak zorunda kaldı, aynı zamanda ekonomik zorluklar nedeniyle işten çıkarma ve ücretsiz izin gibi zor kararlar almak durumunda kaldı.

 

 

 

ankara iş hukuku avukatı

 

 

 

Covid-19 salgınının iş hukukuna etkisi, ayrıca, işverenlerin ve çalışanların yasal haklarını ve yükümlülüklerini yeniden tanımladı. İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri artarken, çalışanlar da esnek çalışma düzenlemeleri ve uzaktan çalışma koşulları hakkında yeni haklara sahip oldu. Salgın, iş hukuku alanında, işverenlerin ve çalışanların karşılıklı yükümlülüklerinin dengelenmesi ve yasal hakların korunması açısından yeni zorluklar ve fırsatlar yarattı.

 

Covid-19 salgını, iş hukukunun pek çok yönünü etkiledi ve iş dünyasındaki mevcut yasal çerçeveyi yeni normlara uyum sağlamak zorunda bıraktı. Bu değişiklikler, iş hukuku alanında yeni düzenlemeleri ve politikaları gerektirdi ve işverenler ile çalışanlar arasındaki ilişkilerde yeni bir denge kurulmasına yol açtı. Pandemi sürecinde iş hukuku alanında karşılaşılan bu değişiklikler, iş dünyasının gelecekteki yönünü de şekillendirecek önemli faktörler arasında yer almaktadır.

 

Aralık 2019'da ortaya çıkan Avrupa, Asya, Avustralya, Amerika, Afrika kıtası ve ülkemizde de yayılan COVID-19 (Korona) Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi (bölgeler ve gruplar üstü coğrafi salgın) ilan edilmiştir. Her geçen gün gündelik yaşam ve ekonomi üzerindeki etkilerini hep beraber üzülerek takip ediyoruz. Gelinen süreçte Covid-19 (Korona) salgınının iş hukukuna etkisi noktasında; korona virüs nedeniyle ticari işletmelerin önceden akdettikleri sözleşmelerin ifasında güçlük yaşadıkları, bazı sözleşmelerin ise ifasının imkansızlaştığı görülmektedir. Sanayi, turizm, ulaşım, kültür-sanat-eğlence, vb. gibi hizmet sektörlerinin sağladığı yüksek istihdam oranının içinde bulunduğu tehlike karşısında hem işveren hem de işçileri etkileyecek şekilde birçok olumsuz etkisi olmuştur.

 

ankara avukat covıd-19 korona virüsünün iş hukukuna etkileriAnkara Avukat

 

4857 sayılı İş Kanunu m. 24/3’e göre işçiye, m. 25/3'e göre ise işverene, zorlayıcı sebebin varlığı hâlinde bir haftalık sürenin sonunda iş sözleşmesini derhal fesih hakkı tanınmıştır. Zorlayıcı sebep sözleşme yapılırken öngörülemeyen, ortaya çıktığında direnilemeyen, bu sebeple de sözleşmenin ifasında mutlak bir imkansızlığa yol açan harici bir olaydır. Bu durumda zorlayıcı nedenin işçiden kaynaklı olması gerekmez. Sel, deprem, çığ gibi doğal olaylar veya sıkıyönetim, salgın hastalık, karantina gibi kanuni düzenlemelerle işyerine gidilememesi durumunda m. 25/3uygulama alanı bulacaktır. Zorlayıcı sebep geçici nitelikte ise, iş sözleşmesi askıya alınır. Zorlayıcı neden bir haftadan az bir devamsızlığa sebep olmuşsa fesih hakkı doğmayacak ve İş Kanunu m. 40 gereğince bir hafta boyunca yarım günlük ücret ödeme yükümlülüğü devam edecektir. Bu ücrete çalışılmış günlerden sayılan hafta tatili ücreti de dahildir. Kapatılma veya askıya alınma kararının işverenin kusurundan kaynaklanmayan iş yerinin idari mercilerce kapatılmasını veya faaliyetlerinin bir haftadan fazla süre için askıya alınması da bu kapsamda değerlendirebilmektedir. Mevzuata uymadığı için kusura dayalı işyeri kapatılan işveren için zorlayıcı nedenin varlığından bahsedilemeyecektir.

 

 

ankara avukat covıd-19 korona virüsünün iş hukukuna etkileriAnkara Avukat

 

 

Covid-19 (Korona) salgınının iş hukukuna etkisinde zorlayıcı sebebin varlığı ve bir haftalık süreyle iş görülmediği ve/veya görülen işin kabul edilemediği sürenin aşılması akabinde iş akdi otomatik olarak feshedilmiş sayılmaz. Tam bir ifa imkansızlığı sonucuna bağlanmamasının ana amacı iş güvencesi, yani istihdam sürekliliği amacı taşır. Zorlayıcı nedene dayalı askı hâli, işveren ya da işçi fesih derhal fesih hakkını kullanana kadar devam eder. İş Hukuku’nun amacının bu sürekliliği sağlamak olduğunu göstermektedir.

 

 

ankara avukat covıd-19 korona virüsünün iş hukukuna etkileri

 

 

Covid-19 (Korona) salgınının iş hukukuna etkisi kapsamında iş sözleşmelerini devam ettirmek isteyen, salgın hastalığın ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinden asgari düzeyde etkilenerek gerçekleştirmek isteyen bazı işverenler İş Kanunu kapsamında çözüm yolu aramaya yönelmişlerdir.

 

 

ankara avukat covıd-19 korona virüsünün iş hukukuna etkileri

 

 

Bazı işverenler akla ilk gelen, birikmiş yıllık ücretli izinleri kullandırmaya başlamıştır. Ancak işçinin ücretsiz izne çıkarılması ancak kendi talebiyle veya işverenden gelen talebe onay vermesi hâlinde mümkündür. Talep veya onay olmadan işverence tek taraflı kullandırılan ücretsiz izin Yargıtay tarafından haksız fesih olarak nitelendirilmektedir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.

Site etiketleri; Ankara avukat, Covid-19 (Korona) Salgınının İş Hukukuna Etkisi, Covid-19 (Korona) Salgını