Verification: 9024c1042b2b512e yandex-verification: 9024c1042b2b512e
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.instagram.com/sunerinkartalhanhukuk

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

 Site Haritası
               İCRA HUKUKU

                     İcra Hukuku

               Anasayfa

               İŞ HUKUKU

                     İŞÇİ ALACAKLARI

                     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

               Hakkımızda

               Makul bir sebep olmadan çocuk sahibi olmak istemeyen eş kusurludur.

               Üye Listesi

               Makalelerimiz

                     İcra ve İflas Hukuku

                         •  İcra Hukuku Nedir?

                         •  Fatura Alacağı

                         •  Çek, Senet, Poliçe Nedir?

                         •  Çek nedir? Nasıl Tahsil Edilir?

                         •  Senet Nedir? Nasıl Tahsil Edilir?

                         •  Karşılıksız Çek Nasıl Tahsil Edilir?

                         •  İhtiyati Haciz Nedir?

                         •  İcra Hukukunda Taşınır Teslimi

                         •  Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmamasına İlişkin İlamların İcrası

                         •  İcra Hukukunda Görev ve Yetki Kuralları

                         •  İcra Takibinin Dosyasının İptali

                         •  Ostim Avukat Meltem Kartalhan

                     İcra ve İflas Hukuku 2

                         •  Kiralanan Taşınmazın İcra Yolu ile Tahliyesi

                         •  İcra Hukukunda Süreler

                         •  Menfi Tespit ve İstirdat Davası Nedir?

                         •  İtirazın İptali Davası Nedir? İcra İnkar Tazminatı Nedir?

                         •  İcra Hukukunda İtiraz Süreleri?

                         •  Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip Nedir?

                         •  İcra İş ve İşlemlerinde Tebligat

                         •  Haciz ve Türleri

                     İş Hukuku

                         •  Covid-19 (Korona) Salgınının İş Hukukuna Etkisi

                         •  İş Sözleşmesi Türleri

                         •  İşe İade Davası

                         •  Ücretin Ödenmesi

                         •  Ücret-Ücretin Zamanında Ödenmemesi

                         •  Asgari Ücret

                         •  Genel Tatil Ücreti

                         •  Hafta Tatili Ücreti

                         •  Fazla Çalışma Ücreti

                         •  Yıllık İzin Ücreti

                         •  Çalışma Koşullarında Değişiklik

                         •  İşçilik Hak ve Alacakları

                         •  Geçici İş İlişkisi

                     İş Hukuku 2

                         •  Geçerli Nedenle Fesih

                         •  Toplu İşten Çıkarma

                         •  İşçinin Haklı Nedenle İş Akdini Feshi

                         •  İşverenin Haklı Nedenle İş Akdini Feshi

                         •  Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi

                         •  Süreli Fesih

                         •  Sözleşmenin Feshinde Yeni İşverenin Sorumluluğu

                         •  Geçersiz Nedenle Fesih

                         •  İş Sözleşmesinin Feshinde Usul

                         •  Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü

                         •  Geçici İş İlişkisinde Haklar ve Yükümlülükler

                         •  İş Sözleşmesinde Değişiklik

                         •  İşyerinin Devri

                         •  Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

                         •  Hizmet Tespiti Davası

                     Ticaret ve Şirketler Hukuku

                         •  Ayıplı Mal Türleri

                         •  Senet-Kıymetli Evrak Kavramı

                         •  Hamile Yazılı Senetler

                         •  Nama Yazılı Senetler

                         •  COVID-19 Salgını ve Sermaye Şirketlerinde Kâr ve Kâr Payı Avansı Dağıtımı

                         •  Poliçe

                         •  Haksız Rekabet

                         •  Ayıplı Mal

                         •  Araç Değer Kaybı

                     Aile ve Boşanma Hukuku

                         •  Boşanma Davası Sonucunda Nafaka ve Tazminat

                         •  Boşanma Davası Sonucunda Nafaka

                         •  Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

                         •  Boşanma Sebepleri

                         •  Tedbir Nafakası

                         •  İştirak Nafakası

                         •  Batıkent Boşanma Avukatı

                         •  Ankara Boşanma Avukatı

                         •  Yoksulluk Nafakası

                         •  Yardım Nafakası

                         •  Ankara Boşanma Avukatı

                         •  Boşanma Davası Sonucunda Velayet

                         •  Gaiplik Nedir

                         •  Erken Erginlik Halleri

                         •  Müşterek Çocuk İle Görüşme Hakkı

                         •  Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

                         •  Aile Konutu Şerhi

                         •  Nafaka Artırım Davası

                         •  İsim Değişikliği Davası

                     Tüketici Hukuku

                         •  Taksitle Satış Sözleşmeleri

                         •  Ankara Tüketici Hukuku Avukatı

                         •  Taksitle Satış Sözleşmesinden Cayma Hakkı

                         •  Abonelik Sözleşmeleri

                     Borçlar Hukuku

                         •  Adam Çalıştıranın Sorumluluğu ve Şartları

                         •  Aynı Anda İfa ve Ödemezlik Defi

                         •  Alacağın Temliki

                         •  Müteselsil Sorumluluk

                         •  Zamanaşımını Durduran Sebepler

                         •  Zamanaşımının Kesilmesi Halinde Yeniden İşlemeye Başlayacak Olan Süre

                         •  İnanç Sözleşmesi

                     Borçlar Hukuku 2

                         •  Covid-19 (Korona) Salgınının Kira Sözleşmelerine Etkisi

                         •  Menfi Tespit Davası

                         •  Sebepsiz Zenginleşme Davası

                         •  Zamanaşımının Kesilmesinin Borçlulara Etkisi

                         •  Maddi Tazminat ve Hesaplanması

                         •  Rehin Hakkı

                         •  Paket Tur Sözleşmesi

                         •  Ürün Kirası

                         •  Kefalet Sözleşmesi

                         •  Bankalar Birliği Hakem Heyeti Başvurusu

                     Gayrimenkul Hukuku

                         •  Yapı Eseri Malikinin Sorumluluğu

                         •  Haksız İnşaat

                         •  Tapu İptal ve Tescil Davası

                         •  Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu)

                         •  Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)

                         •  Geçit Hakkı Nedir

                         •  Emlak Vergisi Nedir

                         •  Yapı Ruhsatı

                         •  Hisseli Arazilerde Rızai Taksim

                     İdare Hukuku

                         •  Yürütmeyi Durdurma Davası

                         •  İdare Hukukunda İptal Davası

                         •  İdari İşlemin Unsurları

                         •  Kamulaştırma Nedir?

                     Ceza Hukuku

                         •  Ankara Ceza Hukuku Avukatı

                         •  Yeni İnfaz Yasası Neler Getirdi?

                         •  Tefecilik Suçu

                         •  Konut Dokunulmazlığının İhlali

                         •  Dolandırıcılık Suçu

                         •  Şantaj Suçu

                         •  Özel Belgede Sahtecilik Suçu

                         •  İnternet Ortamından İçerik Kaldırma

                         •  Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması

                         •  Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

                         •  İrtikap Suçu

                         •  Kaçak Elektrik Kullanımı

                     Miras Hukuku

                         •  Miras Hukukunda Tenkis Davası

                         •  Ankara Miras Hukuku Avukatı

                         •  Eşin Mirasçılığı

                         •  Resmi Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?

                         •  Vasiyetnamenin İptali ve İptal Davası

                         •  Vasiyetnamenin Geri Alınması

                         •  Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat)

                     Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

                         •  Marka Olabilecek İşaretler

                         •  Eserin Umuma Arzı

                         •  Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etmek

                         •  Eserin Adı

                         •  Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedenleri

                         •  Ankara Marka-Patent Avukatı

                         •  Marka İptali

                         •  Entegre Devre Topoğrafyaları

                     Yabancılar Hukuku

                         •  Ankara Tahkim Hukuku Avukatı - Tahkim Nedir?

                         •  Ankara Tahkim Hukuku Avukatı-Tahkim Yolunun Avantajları

                         •  Yabancı Kişilerle Yapılan Evlilikler

                         •  Yabancıların Türkiye'de Çalışması

                     Bilişim Hukuku

                         •  İnternet Üzerinden İşlenen Suçlar

                         •  Siber Zorbalık

                         •  Elektronik Para

                         •  E-Ticaret ve Haksız Rekabet

                         •  Veri Sorumlularının Aydınlatma Yükümlülüğü

                         •  Unutulma Hakkı

                     Deniz Hukuku

                         •  Deniz Ticaret Hukuku

                         •  Konşimento Nedir?

                         •  Gemi Adamının Kıdem Tazminatı

                         •  Navlun Sözleşmeleri

               BORÇLAR HUKUKU

                     KİRA HUKUKU

                     Genel Borçlar Hukuku

               TİCARET HUKUKU

                     TİCARET HUKUKU

               AİLE HUKUKU

                     BOŞANMA HUKUKU

                     MAL REJİMLERİ

               MİRAS HUKUKU

                     MİRAS HUKUKU

               SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

                     SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

               CEZA HUKUKU

                     CEZA GENEL HUKUKU

                     CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

               Facebook Fake Hesap Açma Cezası

               Murisin ödemeden aczi her türlü delille ispatlanabilir.

               TÜKETİCİ HUKUKU

                     TÜKETİCİ HUKUKU

               Mirasçıların murisle ilgili davalara katılmaları terekenin sahiplenilmesi anlamına gelmez.

               Ankara Avukat - Av. Meltem Kartalhan

               Üretimden Kaynaklı Gizli Bir Ayıp Ortaya Çıkarsa, Garanti Süresi Dolmuş Olsa Dahi, Üretici Ve Satıcı Sorumludur.

               Murisin ödemeden aczi her türlü delille ispatlanabilir.

               Bono ile adi yazılı sözleşmedeki tutarların uyuşması, bononun sözleşmeye istinaden verildiğinin kanıtıdır.

               Yapılan Sözleşmede Açıkça Kdv Hariç Yazmıyor İse; Kdv'nin Ücrete Dahil Olduğu Kabul Edilmelir.

               Eşine Evine Dön İhtarı Çeken Taraf, Eşin İhtar Öncesi Kusurlarını Affetmiş Sayılır

               MEDENİ USUL HUKUKU

                     Medeni Usul Hukuku

               Tebligat Yapılan Kişinin 18 Yaşından Küçük Olması, Mutlaka Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğü Sonucunu Doğurmaz.

               Boşanma davasında, Bir tarafın zenginleşmesine yol açacak sonuçlar doğurur miktarda manevi tazminat takdir edilemez.

               Bordrolar İmzasız Olsa da Bankaya Yatan Ücret İle Bordrolardaki Miktar Aynı İse Fazla Çalışmayı İşçi Yazılı Delil İle İspatlamalıdır.

               Borçlu, Tarım Arazisini Ortakçıya Vermek Suretiyle İşletmesi Veya Kiraya Vermesi Halinde De, Haczedilmezlik Şikâyetinde Bulunabilir.

               Kadının Aşırı Kıskançlığı, Erkeğin Süregelen Güven Sarsıcı Davranışlarına Tepki Niteliğinde Olduğundan, Kadına Kusur Yüklenemez.

               Borçlunun İmzadan Sorumluluğu İçin Senet Üzerinde İmzasının Bulunması Yeterli Olup Ayrıca İsminin Yazılı Olması Da Gerekli Değildir.

               İDARE HUKUKU

                     İDARE HUKUKU

               Eksik Ödenen Kira Bedeli 35 Kuruş Olsa Dahi; İhtara Rağmen 30 Gün İçerisinde Ödenmez İse, Kiralayan Tahliye Talep Hakkına Sahiptir.

               Trafik Cezasının İptaline İlişkin Dava Kesinleşmeden, Tahsil İşlemlerine Başlanılamaz.

               Yeni Malik, Eski Malik Zamanında Verilmiş Tahliye Taahhüdüne Dayanarak Dava Açabilir.

               Velayeti Annesinde Olan Çocuk, Fiilen Babasının Yanında Kalmaya Devam Ederse; Baba İştirak Nafakası Ödemek Zorunda Değildir.

               Duruşma Açılıp Deliller Değerlendirilmeden Dosya Üzerinden Beraat Kararı Verilemez.

               İşveren İle Alt İşveren Arasında Muvazaalı İlişki Olsa Dahi, Alt İşveren De Kıdem Tazminatının Tamamından Sorumludur.

               Şikayetçinin, Takibe Konu İpoteğe Esas Kredi Sözleşmesinde Kefil Olması, Kendisine İhalenin Feshini Talep Hakkı Vermez.

               İncelenmeden Reddedilen Veya Mücbir Sebeple Gösterilememiş Olan Deliller Bölge Adliye Mahkemesinde İncelenebilir.

               Düğünde Takılan Kadına Özgülenmemiş Ziynet Eşyaları,Kadının Kişisel Malı Değildir.

               İşçilik alacaklarından işveren de alt işveren de eşit derecede sorumludur.

               Estetik Ameliyatta Doktor, Hastanın İstediği Sonucu Garanti Etmek Zorundadır.

               Kira Sözleşmesinin Her Sayfasının İmzalanması Zorunlu Değildir.

               Sanığın, "Allah Senin Belanı Versin"Şeklindeki Sözleri Beddua Niteliğindedir. Hakaret Suçunu Oluşturmaz.

               İstinaf Başvuru Süresi İçinde; İkinci Bir Dilekçe İle, İlk Dilekçede İleri Sürülmeyen Vakıalar Hakkında İstinaf Talebinde Bulunulmasında, Yasal Engel Yoktur.

               Boşanma Davasında; Taraflara, Gerekçe Gösterilmeden Kusur Atfedilmesi Bozma Sebebidir.

               Fiili Olarak Birlikte Yaşamalarına Rağmen, Kadının Resmi Nihah İsteğini Yerine Getirmeyen İmam Nikahlı Eş, Kadına Manevi Tazminat Ödemelidir.

               Sıfır Km Aracın Birçok Parçasının Değişmesi, Gizli Ayıp Niteliğindedir. Arızalar Giderilse Bile Aracın Yenisi İle Değiştirilmesi Gerekir.

               Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Zorunluluğu Teşkil Eden Miktar Dahilindeki Uyuşmazlıklarda, İstenirse Hakem Heyetine Başvuruda Bulunulmaksızın, Genel Haciz Yoluyla Takipte Bulunulabilir.

               İcra Takibi Kesinleştikten Sonra; Mirasın Reddine İlişkin Mahkeme Kararı İcra Dairesine Sunularak Hacizlerin Kaldırılması İstenemez.

               Kadının, Vefat Eden İkinci Eşinden Dolayı Aldığı Ölüm Aylığının Kesilmesi İçin; Boşanılan Eşle Eylemli Olarak Birlikte Yaşama” Olgusunun Mevcut Olup Olmadığının Kapsamlı Olarak Araştırılması Gerekir.

               Asıl Borç Sona Ererse Borcun Ferileri De Sona Erer. Mahkemece Bu Durumun Resen Göz Önünde Tutulması Gerekir.

               Asıl borç feri borç ilişkisi

               Trafik Kazalarında İdare Kusuru Görevli Mahkeme

               SİGORTA HUKUKU

                     SİGORTA HUKUKU

               Sigortalı, Sırf Yasal Limitin Üzerinde Alkollü Olması Nedeniyle Teminat Dışında Bırakılamaz.

               Cevap Dilekçesinin Islahı Harca Tabi Değildir.

               Ceza Davasında Şikayetten Vazgeçen Kadın, Boşanmaya Sebep Olaylar Konusunda Erkeği Affetmiş Sayılamaz.

               Kefil, Geçerli Bir Kefalet Sözleşmesinin Kurulmasından Sonra, Tek Taraflı Olarak Kefaletini Geri Alamaz.

               Aracın Piyasa Değerinden Düşük Fiyata Satın Alınması, Kişinin Ayıbı Bildiğine Karine Teşkil Etmez.

               Emekli Olacağı Gerekçesiyle İşten Ayrılan İşçi, Kısa Bir Süre Sonra Başka İş Yerinde Çalışmaya Başlasa Dahi; Kıdem Tazminatı Almaya Hak Kazanır.

               Zorunlu Dava Arkadaşlığı Şartı Bulunan Davalarda, Husumetin; Tüm Davalılara Yöneltilmesi Zorunludur.

               İşçinin Bilgisi Varsa; İşveren, İşçinin Elektronik Ortamda Yaptıklarını İzleyebilir.

               Kira İlişkisinin Varlığını Kiraya Veren, Kira Bedelinin Ödendiğini Kiracı İspatlamakla Yükümlüdür.

               Borçlunun Temerrüde Düşürülebilmesi İçin; İhtarnamenin Belirli Bir Süre İçerisinde Borcun Ödenmesi İhtarını İçermesi, Zorunludur.

               Dava, Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Açılmış Olsa Bile Davalının Davayı Kabul Etmesi Halinde Mahkemece, Davanın Reddine Karar Verilemez.

               Davacı Verilen Süre İçerisinde Tanık İsimlerini Bildirmemesine Karşın, Tanıkları Keşif Mahallinde Hazır Etmişse, Tanık Dinletme İsteğinin Reddedilerek Sonuca Gidilmesi Hatalıdır.

               İşçinin Yazılı Oluru Olmadan Tek Taraflı Olarak Ücretten İndirim Yapılamaz.

               Ticari Nitelikteki Menfi Tespit Davalarında Dava Açılmadan Önce Arabulucuya Gidilmesinin Zorunlu Olmadığına Ve Arabulucuya Gidilmiş Olmasının Bir Dava Şartı Olmadığına Karar Vermiştir.

                Kaza Hangi Sınıfa Ait Araç Kullanırken Yapılmışşa Sadece O Sınıfa Ait Sürücü Belgesi Geri Alınabilir, Diğer Sınıflara Ait Sürücü Belgeleri Geri Alınamaz.

               Mevcut Bir Borç İçin Verilmiş Olan Senet, İkrar Anlamında Olup Zamanaşımını Keser.

               Pandemi Nedeniyle Yargıda Sürelerin Durdurulması Kararı Gözeltilmeden İstinaftalebinin Reddi Yönünde Hüküm Tesisi İsabetsizdir

               Bölge Adliye Mahkemelerince Geçici Hukuki Korumalar Hakkında Verilen Kararlara Karşı Temyiz Kanun Yoluna Başvurulamaz.

               Ticaret Unvanı Ticaret Sicilinden Silinen Bir Sermaye Şirketi, Tasfiye Sürecini Tamamladığından, Mal Beyanında Bulunmadığından Bahisle Mahkûmiyetine Karar Verilmesi Kanuna Aykırı Olacaktır.

               Devre Mülk Sözleşmelerinde Cayma Süresi Hizmetin İfasından Sonra Başlar

               İcra Takibine Avukat Aracılığı İle İtiraz Edilse Dahi İtirazın İptali Davasında Dava Dilekçesi Asile Tebliğ Edilmelidir.

               Özel Ve Teknik Bilgi Gerektirmeyen Hususlar İçin Bilirkişiden Rapor Alınmasına Gerek Bulunmamaktadır

               İnternetten Verilen Satış İlanı İçin Kapora Alınıp Alınan Paranın İadesi Ve Satışın Yapılmaması Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturur.

               Evlenmeden Önce Kredi İle Satın Alınan Konutun, Evlilik Tarihinden Sonra Ödenen Taksitleri Edinilmiş Mal Sayılır Ve Mal Paylaşımına Konu Edilir.

               Sanığın Eliyle Hareket Çekip "Nah Yaparsın" Demesi Hakaret Suçunu Oluşturur.

               Foto Galeri

               İletişim

               Mevzuat

                     KANUNLAR

                     YÖNETMELİKLER

               Yararlı Bilgiler

                     ADLİ YARDIM