• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Ostim Kartalhan Hukuk & Danışmanlık

Av. Meltem Kartalhan

Kartalhan Hukuk & Danışmanlık

Av. Meltem Kartalhan

Adres: Ostim Osb Mah. 100. Yıl Bulvarı No:55 Ostim Prestij Plaza C Blok Daire:52 Ostim/Yenimahalle/Ankara

İletişim: 0532 136 67 54

 Site Haritası
               Anasayfa

               Üye Listesi

               Hakkımızda

               Hizmetlerimiz

                     İcra ve İflas Hukuku

                         •  Fatura Alacağı

                         •  Çek, Senet, Poliçe Nedir?

                         •  Çek nedir? Nasıl Tahsil Edilir?

                         •  Senet Nedir? Nasıl Tahsil Edilir?

                         •  Karşılıksız Çek Nasıl Tahsil Edilir?

                         •  İhtiyati Haciz Nedir?

                         •  İcra Hukukunda Taşınır Teslimi

                         •  Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmamasına İlişkin İlamların İcrası

                         •  İcra Hukukunda Görev ve Yetki Kuralları

                         •  İcra Takibinin Dosyasının İptali

                         •  Ostim Avukat Meltem Kartalhan

                     İcra ve İflas Hukuku 2

                         •  Kiralanan Taşınmazın İcra Yolu ile Tahliyesi

                         •  İcra Hukukunda Süreler

                         •  Menfi Tespit ve İstirdat Davası Nedir?

                         •  İtirazın İptali Davası Nedir? İcra İnkar Tazminatı Nedir?

                         •  İcra Hukukunda İtiraz Süreleri?

                         •  Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip Nedir?

                         •  İcra İş ve İşlemlerinde Tebligat

                         •  Haciz ve Türleri

                     İş Hukuku

                         •  Covid-19 (Korona) Salgınının İş Hukukuna Etkisi

                         •  İş Sözleşmesi Türleri

                         •  İşe İade Davası

                         •  Ücretin Ödenmesi

                         •  Ücret-Ücretin Zamanında Ödenmemesi

                         •  Asgari Ücret

                         •  Genel Tatil Ücreti

                         •  Hafta Tatili Ücreti

                         •  Fazla Çalışma Ücreti

                         •  Yıllık İzin Ücreti

                         •  Çalışma Koşullarında Değişiklik

                         •  İşçilik Hak ve Alacakları

                         •  Geçici İş İlişkisi

                     İş Hukuku 2

                         •  Geçerli Nedenle Fesih

                         •  Toplu İşten Çıkarma

                         •  İşçinin Haklı Nedenle İş Akdini Feshi

                         •  İşverenin Haklı Nedenle İş Akdini Feshi

                         •  Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi

                         •  Süreli Fesih

                         •  Sözleşmenin Feshinde Yeni İşverenin Sorumluluğu

                         •  Geçersiz Nedenle Fesih

                         •  İş Sözleşmesinin Feshinde Usul

                         •  Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü

                         •  Geçici İş İlişkisinde Haklar ve Yükümlülükler

                         •  İş Sözleşmesinde Değişiklik

                         •  İşyerinin Devri

                     Ticaret ve Şirketler Hukuku

                         •  Ayıplı Mal Türleri

                         •  Senet-Kıymetli Evrak Kavramı

                         •  Hamile Yazılı Senetler

                         •  Nama Yazılı Senetler

                         •  COVID-19 Salgını ve Sermaye Şirketlerinde Kâr ve Kâr Payı Avansı Dağıtımı

                         •  Poliçe

                         •  Haksız Rekabet

                         •  Ayıplı Mal

                     Aile ve Boşanma Hukuku

                         •  Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

                         •  Boşanma Sebepleri

                         •  Tedbir Nafakası

                         •  İştirak Nafakası

                         •  Batıkent Boşanma Avukatı

                         •  Ankara Boşanma Avukatı

                         •  Yoksulluk Nafakası

                         •  Yardım Nafakası

                         •  Ankara Boşanma Avukatı

                         •  Boşanma Davası Sonucunda Velayet

                         •  Gaiplik Nedir

                         •  Erken Erginlik Halleri

                     Tüketici Hukuku

                         •  Taksitle Satış Sözleşmeleri

                         •  Ankara Tüketici Hukuku Avukatı

                         •  Taksitle Satış Sözleşmesinden Cayma Hakkı

                     Borçlar Hukuku

                         •  Adam Çalıştıranın Sorumluluğu ve Şartları

                         •  Aynı Anda İfa ve Ödemezlik Defi

                         •  Alacağın Temliki

                         •  Müteselsil Sorumluluk

                         •  Zamanaşımını Durduran Sebepler

                         •  Zamanaşımının Kesilmesi Halinde Yeniden İşlemeye Başlayacak Olan Süre

                     Borçlar Hukuku 2

                         •  Covid-19 (Korona) Salgınının Kira Sözleşmelerine Etkisi

                         •  Menfi Tespit Davası

                         •  Sebepsiz Zenginleşme Davası

                         •  Zamanaşımının Kesilmesinin Borçlulara Etkisi

                         •  Maddi Tazminat ve Hesaplanması

                         •  Rehin Hakkı

                     Gayrimenkul Hukuku

                         •  Yapı Eseri Malikinin Sorumluluğu

                         •  Haksız İnşaat

                     İdare Hukuku

                         •  Yürütmeyi Durdurma Davası

                         •  İdare Hukukunda İptal Davası

                         •  İdari İşlemin Unsurları

                         •  Kamulaştırma Nedir?

                     Ceza Hukuku

                         •  Ankara Ceza Hukuku Avukatı

                         •  Yeni İnfaz Yasası Neler Getirdi?

                     Miras Hukuku

                         •  Miras Hukukunda Tenkis Davası

                         •  Ankara Miras Hukuku Avukatı

                         •  Eşin Mirasçılığı

                         •  Resmi Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?

                     Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

                         •  Marka Olabilecek İşaretler

                         •  Eserin Umuma Arzı

                         •  Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etmek

                         •  Eserin Adı

                         •  Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedenleri

                         •  Ankara Marka-Patent Avukatı

                     Yabancılar Hukuku

                         •  Ankara Tahkim Hukuku Avukatı - Tahkim Nedir?

                         •  Ankara Tahkim Hukuku Avukatı-Tahkim Yolunun Avantajları

               Foto Galeri

               İletişim