+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Ankara Tahkim Hukuku Avukatı - Tahkim Nedir?

Ankara Tahkim Hukuku Avukatı

 

 


Ankara tahkim hukuku avukatı, iş dünyasında ve özel hukuk uyuşmazlıklarında giderek daha fazla tercih edilen tahkim süreçlerinde uzmanlaşmış bir hukuk profesyonelidir. Tahkim, tarafların anlaşmazlıklarını mahkemelerin dışında ve daha özel bir ortamda çözüme kavuşturmayı amaçlayan alternatif bir uyuşmazlık çözüm yoludur. Bu süreç, genellikle daha hızlı, daha esnek ve tarafların ihtiyaçlarına daha duyarlı olmasıyla bilinir. Ankara gibi bir başkentte, yerli ve uluslararası ticari ilişkilerin yoğunluğu, tahkim hukuku avukatlarının rolünü daha da önemli hale getirir.

 

Tahkim hukuku avukatları, müvekkillerine tahkim anlaşmalarının hazırlanmasından, tahkim sürecinin yönetilmesine ve tahkim kararlarının uygulanmasına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunar. Bu avukatlar, tahkim sürecinin her aşamasında müvekkillerine rehberlik eder, stratejik tavsiyelerde bulunur ve müvekkillerinin haklarını en etkili şekilde savunur.

 

Tahkim anlaşması, tahkim sürecinin temelini oluşturur ve tarafların anlaşmazlıklarını tahkim yoluyla çözmeyi kabul ettiklerini belirten bir sözleşmedir. Ankara tahkim hukuku avukatı, bu anlaşmaların hukuka uygun ve müvekkillerin çıkarlarını koruyacak şekilde hazırlanmasında kritik bir rol oynar. Ayrıca, avukatlar tahkim sürecinde tarafların temsili, delil sunma, tanık ifadeleri ve hukuki argümanların sunulması gibi konularda da destek sağlar.

 

Tahkim süreci genellikle, tarafların belirlediği veya tarafların seçimine göre atanmış tahkimcilerden oluşan bir tahkim heyeti önünde gerçekleşir. Ankara tahkim hukuku avukatları, tahkimcilerin seçiminde danışmanlık yapabilir ve müvekkillerinin menfaatlerini en iyi şekilde temsil edecek tahkimcilerin atanmasına yardımcı olabilir.

 

Tahkim kararlarının uygulanması, sürecin son aşamasıdır ve tahkim kararının mahkemeler tarafından tanınması ve icra edilmesini içerir. Ankara avukatları, tahkim kararlarının yerel ve uluslararası düzeyde tanınması ve uygulanması konusunda uzmanlık sağlar. Bu, özellikle farklı yargı bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler için önemlidir.

 

Ankara tahkim hukuku avukatı, alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerinde müvekkillerine değerli hizmetler sunar. Bu hizmetler, tahkim anlaşmalarının hazırlanmasından, tahkim sürecinin yönetilmesine ve sonuç olarak elde edilen tahkim kararlarının uygulanmasına kadar uzanır. Avukatların bu alandaki uzmanlığı, müvekkillerin anlaşmazlıklarını etkili, hızlı ve müvekkillerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde çözüme kavuşturmalarını sağlar.

 

Tahkim, kelime anlamı olarak sözleşmelerden doğan bir uyuşmazlıkta mahkeme yerine hakeme başvurma anlamına gelmektedir. Tahkim; genellikle bir veya üç hakemden oluşur. Tahkimin esas görevi; hukuk kurallarını uygulayarak, uyuşmazlıkları çözecek bir “tahkim kararı” vermektir.

 

Uluslararası niteliği bulunan tahkim yargılaması ikiye ayrılır:

 

1)Kurumsal Tahkim:

 

Uluslararası nitelik taşıyan sözleşmelerde, taraflar henüz görüşme halindeyken ileride doğması muhtemel olan uyuşmazlıklar için aralarında tahkim anlaşması yapabilirler. Taraflar, bu tahkim anlaşmasının ve tahkim prosedürünün bütün yönlerini düzenleyen kurallara sahip olan kurumları tercih etmektedir.


-Taraflar herhangi bir usul kuralı belirlemez.


-Tahkimin usul kuralları, kurum tarafından belirlenmiştir.


-Usul kuralları kurumlar tarafından önceden belirlenmiş olduğundan dolayı, taraflar bu kurallara güvenmektedir.


-Milletlerarası Ticaret Odası, Spor Tahkim Mahkemesi, İstanbul Tahkim Merkezi örnek olarak verilebilir.

 

2)Ad Hoc Tahkim:

 

Önceden belirlenmiş olan kurallara atıf yaparak veya tarafların kendi aralarında belirlediği kurallar doğrultusunda tahkim prosedürünü yönetmekte ve düzenlemektedir.

 

-Tahkim usulü, taraflar tarafından belirlenir.


-Taraflar, tahkim kurulları ile ilgili herhangi bir şüphe duyması halinde ad hoc tahkim yolunu seçmektedir.


-Tahkim kurumlarının ek masrafa sebebiyet vermesi düşüncesi ile ad hoc tahkim tercih edilebilir.


-Kurumsal tahkimde bazı zamanlarda gecikmeler yaşandığından dolayı taraflar ad hoc tahkim yolunu tercih edebilirler.

 

ankara tahkim hukuku avukatı

 

Taraflar ICC Tahkim yolunu tercih ettiklerinde prosedür şu şekildedir:

 

1-Tahkim Talebi

 

Tahkime başvurmak isteyen taraf, öncelikle bu talebini sekretaryaya sunar. Bu talebin içinde bulunması gereken belgeler aşağıdaki şekildedir.


-Tarafların tam adı, sıfatı ve adresleri.


-Tahkimde davacıyı, varsa temsil edecek kişi/lerin tam adı, adresi.


-Miktarı belirli olan taleplerin tam tutarları ve varsa diğer taleplerin yaklaşık veya tam tutarları.


-Tahkime başvurmaya sebep olan iddiaların hangi sebeplere dayandığı.


-Tahkim sözleşmesi veya tahkim sözleşmeleri.


-Tahkim yeri.


-Tahkime uygulanacak hukuk.


-Tahkimin dili.


-İlgili hükümler doğrultusunda hakemler ile ilgili gerekli bilgiler ve hakem atanması.

 

2-Hakemlerin Tespiti

 

Hakemlerin tespitinde, taraflar aralarında anlaşmış ve hakemleri belirlemiş olabilmektedir. Fakat tarafların anlaşamadığı durumlar da söz konusu olabilmektedir. Bu durumda uyuşmazlığın sürüncemede kalmaması adına ICC Tahkim Mahkemesi, hakemleri belirlemektedir.

 

ankara tahkim hukuku avukatı

 


3-Masraf avansları yatırılır.

 


4-Dosya hakem kuruluna teslim edilir.

 


5-Hakem kurulu dosyayı teslim aldıktan sonra, esas hakkında karar tasarısının onaylanması için dosya divana sunulur.

 


6-ICC tahkim divanı dosyayı onaylar ve ya şekli değişikler yapabilir. Hakem kurulu, divanın onaylamadığı bir karar veremez.

 

Ankara avukatı, müvekkillerine tahkim sürecinde gerekli hukuki danışmanlığı sağlar, tahkim sözleşmelerinin hazırlanması ve tahkim panelindeki temsil konularında yardımcı olur.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.

Site etiketleri: Ankara Avukat, Ankara Tahkim Hukuku Avukatı, Tahkim Nedir?