+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Ankara Tahkim Hukuku Avukatı - Tahkim Nedir?

Ankara Tahkim Hukuku Avukatı

Ankara Tahkim Hukuku Avukatı Makalesi

Tahkim, kelime anlamı olarak sözleşmelerden doğan bir uyuşmazlıkta mahkeme yerine hakeme başvurma anlamına gelmektedir. Tahkim; genellikle bir veya üç hakemden oluşur. Tahkimin esas görevi; hukuk kurallarını uygulayarak, uyuşmazlıkları çözecek bir “tahkim kararı” vermektir.

Uluslararası niteliği bulunan tahkim yargılaması ikiye ayrılır;

1)Kurumsal Tahkim:

Uluslararası nitelik taşıyan sözleşmelerde, taraflar henüz görüşme halindeyken ileride doğması muhtemel olan uyuşmazlıklar için aralarında tahkim anlaşması yapabilirler. Taraflar, bu tahkim anlaşmasının ve tahkim prosedürünün bütün yönlerini düzenleyen kurallara sahip olan kurumları tercih etmektedir.
-Taraflar herhangi bir usul kuralı belirlemez.
-Tahkimin usul kuralları, kurum tarafından belirlenmiştir.
-Usul kuralları kurumlar tarafından önceden belirlenmiş olduğundan dolayı, taraflar bu kurallara güvenmektedir.
-Milletlerarası Ticaret Odası, Spor Tahkim Mahkemesi, İstanbul Tahkim Merkezi örnek olarak verilebilir.

2)Ad Hoc Tahkim:

Önceden belirlenmiş olan kurallara atıf yaparak veya tarafların kendi aralarında belirlediği kurallar doğrultusunda tahkim prosedürünü yönetmekte ve düzenlemektedir.

-Tahkim usulü, taraflar tarafından belirlenir.
-Taraflar, tahkim kurulları ile ilgili herhangi bir şüphe duyması halinde ad hoc tahkim yolunu seçmektedir.
-Tahkim kurumlarının ek masrafa sebebiyet vermesi düşüncesi ile ad hoc tahkim tercih edilebilir.
-Kurumsal tahkimde bazı zamanlarda gecikmeler yaşandığından dolayı taraflar ad hoc tahkim yolunu tercih edebilirler.

ankara tahkim hukuku avukatı

Taraflar ICC Tahkim yolunu tercih ettiklerinde prosedür şu şekildedir:

1-Tahkim Talebi

Tahkime başvurmak isteyen taraf, öncelikle bu talebini sekretaryaya sunar. Bu talebin içinde bulunması gereken belgeler aşağıdaki şekildedir.
-Tarafların tam adı, sıfatı ve adresleri.
-Tahkimde davacıyı, varsa temsil edecek kişi/lerin tam adı, adresi.
-Miktarı belirli olan taleplerin tam tutarları ve varsa diğer taleplerin yaklaşık veya tam tutarları.
-Tahkime başvurmaya sebep olan iddiaların hangi sebeplere dayandığı.
-Tahkim sözleşmesi veya tahkim sözleşmeleri.
-Tahkim yeri.
-Tahkime uygulanacak hukuk.
-Tahkimin dili.
-İlgili hükümler doğrultusunda hakemler ile ilgili gerekli bilgiler ve hakem atanması.

2-Hakemlerin Tespiti

Hakemlerin tespitinde, taraflar aralarında anlaşmış ve hakemleri belirlemiş olabilmektedir. Fakat tarafların anlaşamadığı durumlar da söz konusu olabilmektedir. Bu durumda uyuşmazlığın sürüncemede kalmaması adına ICC Tahkim Mahkemesi, hakemleri belirlemektedir.

ankara tahkim hukuku avukatı


3-Masraf avansları yatırılır.


4-Dosya hakem kuruluna teslim edilir.


5-Hakem kurulu dosyayı teslim aldıktan sonra, esas hakkında karar tasarısının onaylanması için dosya divana sunulur.


6-ICC tahkim divanı dosyayı onaylar ve ya şekli değişikler yapabilir. Hakem kurulu, divanın onaylamadığı bir karar veremez.

Ankara avukatı, müvekkillerine tahkim sürecinde gerekli hukuki danışmanlığı sağlar, tahkim sözleşmelerinin hazırlanması ve tahkim panelindeki temsil konularında yardımcı olur.

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.

Site etiketleri: Ankara Avukat, Ankara Tahkim Hukuku Avukatı, Tahkim Nedir?